Strömmande vatten i Hammarbyleden

Vatten forsar genom Hammarbyslussen

Just nu är vattennivån i Mälaren hög och Stockholms Hamnar tappar vatten genom bland annat Hammarbyslussen. Se upp för strömmande vatten i Hammarbyleden när Mälaren töms på vatten motsvarande 50 fyllda Globen per dygn.

Mälarens vattennivå ligger just nu cirka 11 cm över medelnivån. Därför tappar Stockholms Hamnar extra mycket vatten just nu. Utflödet är 390 kubikmeter per sekund, eller närmare 50 fyllda Globen per dygn. 

Stockholms Hamnar reglerar och tappar ut vatten ur Mälaren i Norrström (Riksbron och Stallkanalen) samt Hammarbyslussen, Karl Johan-slussen, avtappningskanalen (gamla Nils Ericsson slussen bredvid Karl Johan-slussen) och Södertälje sluss. Tappningskapaciteten, maximal mängd vatten som man kan få ut ur Mälaren till Saltsjön, är drygt 800 m³/sekund.

Mälaren är Sveriges tredje största sjö till ytan och dess avrinningsområde är cirka 22 600 km² stort. Inom avrinningsområdet ligger Stockholms län och delar av Uppland, Västmanland, Närke, Dalarna och Södermanland län. Till Mälaren rinner bland annat Eskilstunaån, Arboga å, Kolbäcks å, Svartån, Sagån, Råcksta å och Fyrisån. I området ingår även Hjälmaren som är Sveriges fjärde största sjö. Många intressen samsas om Mälaren, till exempel kommunal dricksvattenförsörjning, transportled, rekreation, fiske och avlopp.

Uppgifter om Mälarens vattenstånd finns sedan lång tid tillbaka. Redan 1774 började man mäta vid mätplatsen "Övre Stockholm", men sjön började inte regleras förrän 1943. Syftet med regleringen var att motverka översvämningar av jordbruksmark. Man ville också höja de låga vattenstånden för att minska risken för fartygen att gå på grund och för att undvika saltvatteninträngning.

Globens volym = 605 000 kubikmeter
Det skulle ta ca 40 år att fylla Globen med en vanlig vattenkran.