Vardag vid vattnet

Viktor Albinsson med kollega ombord på sin arbetsbåt

Våren betyder högtryck för sjöavdelningen på Peab Marin. Kryssningssäsongen kräver sina förberedelser och bland annat ska djupet vid Masthamnen säkerställas innan fartygen kan lägga till.

06.30

Det är tidig morgon i oljehamnen på Loudden. Medarbetarna på Peab Marins sjöavdelning inleder dagen med en fika i sjöstugan. Emil Bergström är arbetsledare och passar på att gå igenom dagens arbetsuppgifter. På agendan står bland annat att lägga ut pontoner i Samsöviken, transport av en mudderponton, utläggning av länsduk vid Kvarnholmen och ramning vid Masthamnen.

Peab Marin hette tidigare Stockholms Hamnentreprenad och var en del av Stockholms Hamnar. År 2008 köptes bolaget upp av bygg- och anläggningskoncernen Peab och blev 2017 en del av affärsområdet Anläggning. I dag representerar Peab Marin en av regionens ledande service- och underhållsföretag för hamnar och rederier i Stockholms- och Mälardalsregionen.

07.05

Skepparen Viktor Albinsson och Robert Karlsson som arbetar som sjötekniker, får idag sällskap av Andreas Tonnysson som är praktikant från Marina läroverket i Danderyd. Trion ska utföra ramningen vid Masthamnen och gör sig redo för att gå ner till bryggan för att spänna fast den lilla styrpulpeten Kvasten vid den större arbetsbåten Jarl.

– Vi kommer att behöva Kvasten lite senare under dagen då en trasig mudderpråm ska bogseras till Mälarvarvet, berättar Robert innan han tar med Andreas på en snabb rundtur. Säkerheten är viktig ombord och alla tampar ska ligga ordentligt hoprullade så att det inte blir trassel.

07.30

Ramen hämtas upp för att bogseras till Masthamnen som är den ostliga fortsättningen av Stadsgården. Ramning är en mekanisk sjömätningsmetod som utförs genom att man hissar ner en ramstock i vattnet under arbetsbåten. Genom att köra ramen i det aktuella området kan man säkerställa det minsta djupet genom att registrera om ramen slår i uppstickande föremål. I dag finns även andra mätmetoder som side scan eller multibeamekolod.

– Ramning känns kanske lite stenålder, men metoden används fortfarande på ställen där det är för grunt för olika former av ekolod, till exempel som i dag när vi ska kontrollera djupet efter en muddring intill en kajkant, säger Viktor.

07.55

Den ståtliga finlandsfärjan Viking Grace tornar framför oss samtidigt som Jarl rundar Djurgårdens östliga udde. Nu blir det motströms vilket visar sig genom att farten minskar med nästan en halv knop.

08.00

Viktor är inhyrd skeppare på Peab Marin. Under sommarhalvåret arbetar han på Cinderellabåtarna i Stockholms skärgård.

– Det här jobbet är faktiskt roligare, konstaterar Viktor som gillar variationen i arbetet och att få jobba med kroppen.

Arbetet på sjöavdelningen omfattar bland annat ombyggnationer och underhåll av kajer, bryggor och pontoner, bogsering och transporter, renhållning, muddring, sjöledningsarbeten, ramning, broinspektioner och tunga lyft. Till sin hjälp har medarbetarna olika typer av arbetsbåtar som är anpassade för exempelvis bogsering, strandrensning, kontroll av farleder eller arbeten där det behövs en lyftkran.

08.15

Att tuffa fram i dryga tre knop gör att resan från Loudden till Masthamnen tar nästan en timme. Viktor har kontrollerat vattenståndet via Sjöfartsverkets app ViVa. Det är lågvatten vilket ramningen måste ta hänsyn till. Väl framme vid Masthamnen vinschar Andreas och Robert ner ramen i vattnet och ställer in den på 9,06 meter. I dag ska en 400 meter lång kaj ramas 43 meter ut i vattnet.

– Man kan stöta på både det ena och det andra på botten, berättar Robert som varit med och fiskat upp både husbilar, cyklar, betongsuggor och en misstänkt bomb.

09.00

Morgonens ramning bjuder inte på några pulshöjande överraskningar och Viktor hinner med att kolla upp förutsättningarna inför några andra jobb som står på tur. Peab Marin har många uppdrag för Stockholms Hamnars räkning. Bland annat gör man en årlig kontroll av skyltar och sjömärken vilket innebär att man inspekterar dem, byter batterier och kontrollerar positionen då de kan ha flyttat på sig under vintern.

– Sommaren stora projekt är att vi lägger ut 600 meter ponton på Skeppsholmen inför starten av ÅF Offshore Race den 1 juli. Då många båtar ska lägga till i Stockholm krävs en hel del anpassning och utbyggnad av bryggkapaciteten, berättar Viktor.

10.45

Dags för lunch vid kajkanten. Viktor hugger in på matlådan med korv, ägg och broccolimos och laddar upp med ny energi innan eftermiddagens jobb tar vid.