Transportutredning godtas

Visionsbild över Stockholm Norvik Hamn som öppnar 2020

Fredag 7 december 2018 meddelade mark- och miljödomstolen att de godtar Stockholms Hamnars utredning gällande transporter till och från Stockholm Norvik Hamn. Därmed är samtliga villkor för Stockholm Norvik Hamn beslutade.

Efter en omfattande miljöprocess gav Högsta domstolen klartecken till att bygga Stockholm Norvik Hamn den 26 april 2016. I samband med detta beslut fastställdes ett antal villkor. Ett av dessa villkor var att utreda frågan om transporter till och från hamnen vidare. Stockholms Hamnar har genomfört en transportutredning och domstolen meddelade idag att de godtar utredningen.

– Vi är nöjda med beskedet från mark- och miljödomstolen. Trafiken till och från Stockholm Norvik Hamn är en angelägen fråga och transportutredningen är ett viktigt underlag för att kunna arbeta vidare med långsiktigt hållbara transporter för regionen tillsammans med andra aktörer, säger Camilla Strümpel, kommunikationschef Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar ansvarar för hamninfrastrukturen och bygger en järnvägsanslutning till stambanan. Trafikverket och kommunerna på Södertörn ansvarar för landinfrastrukturen. Den avgörande åtgärden för att förbättra landtransporterna till och från Stockholms Norvik Hamn är att Trafikverket färdigställer Tvärförbindelse Södertörn enligt plan.