Succé för omlastning i Kapellskär

Ny reach stacker i aktion

Omlastningsverksamheten i Kapellskärs hamn går fortsatt mycket bra. För att kunna möta efterfrågan utökas nu maskinparken.

Omlastning, som erbjuds i Kapellskärs hamn, är en populär tjänst. Så populär att man nu väljer att investera i nya maskiner – en ny reach stacker, två nya dragbilar och en tolv tons gaffeltruck.

– Det vi lastar om här i Kapellskär är bland annat husmoduler, byggbodar och OSB-skivor. Material som sedan sprids vidare till olika delar i Sverige, berättar Niklas Jansson, stuverichef i Kapellskärs hamn.

Godstrafiken genom Stockholms Hamnar fortsätter att öka. Ökningen av gods är störst i hamnarna utanför Stockholms city, helt i enlighet med strategin att passagerartrafik koncentreras till koncernens centrala hamnar och godset till hamnarna precis utanför Stockholms stadskärna. Under årets första åtta månaderna ökande godstrafiken genom Nynäshamn med 15 procent och genom Kapellskär med sju procent.