Större kapacitet på rutten Kapellskär-Nådendal

MS Nordlink

I slutet av april sätter Finnlines in ett större fartyg, MS Finnswan, på sträckan Kapellskär-Nådendal.

218 meter långa MS Finnswan kommer att trafikera Kapellskär tillsammans med Finnlines nuvarande fartyg på sträckan, MS Finnfellow. Den totala fraktkapaciteten ökar från 5 450 till nästan 7 000 längdmeter.

– I och med Finnswan får vi en välbehövlig ökning av lastkapacitet på linjen
vilket vi hoppas kommer att uppskattas av våra kunder, nya som gamla, säger Mats Öhman, terminalchef Finnlines.

Finnlines kör gods- och bilburen passagerartrafik två gånger per dag mellan Kapellskär och Nådendal.

MS Finnswan hette tidigare MS Nordlink och gick då sträckan Malmö-Travemünde. Efter en omfattande renovering fick hon namnet MS Finnswan.