Stockholms nya entré från sjösidan

Visionsbild över den nya Värtahamnen

12 000 lägenheter och 35 000 arbetsplatser på en yta motsvarande halva Södermalm. I Norra Djurgårdsstaden kommer bostäder, kontor och parker att ligga sida vid sida med hamnverksamheten.

Vi närmar oss Norra Djurgårdsstaden från Ropstens tunnelbanestation och promenerar genom Hjorthagens tidstypiska lamellhus från 1930-talet. På den tiden anslog staden medel till provisoriska bostäder avsedda för dem som arbetade i gasverket i Värtahamnen. Hjorthagen blev därmed den första industriförorten inom Stockholms dåvarande gränser.

Nu byggs det återigen i området och nedanför Hjorthagens funkisbebyggelse växer en helt ny stadsdel fram. De första delarna av Norra Djurgårdsstaden började byggas våren 2011. Nu pågår arbetet utmed Husarviken där byggkranarna lyfter tunga betongelement och byggnadsarbetare passerar in och ut i det avspärrade byggområdet.

Minst 12 000 nya bostäder

Hittills är cirka 2 500 bostäder klara och när stadsdelen är färdig kommer den att sträcka sig åtta kilometer längs med det gamla hamnområdet, från Husarviken i kanten av norra Djurgården till den gamla energihamnen Loudden vid södra Djurgården.

Allt som allt är det planerat för minst 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser på en yta som motsvarar halva Södermalm. Men dit är det några år kvar. Om allt går enligt planerna ska den nya stadsdelen stå klar efter 2030.

Staffan Lorentz har varit Stockholms stads projektchef för Norra Djurgårdsstaden sedan 2007. Han är nöjd med arbetsgången i det stora stadsbyggnadsprojektet. Speciellt med hur man löst att bygga inpå knuten av nationalstadsparken, den variationsrika arkitekturen och att stadsdelen tagit en ledande position i hållbarhetsfrågor och intresserat ett stort antal nyfikna besökare.

Men Staffan Lorentz slår sig inte till ro. Än är det mycket som återstår av projektet. De andra etapperna, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden, betyder att hamn och stad ska växa sida vid sida. Här ska hamnverksamheten bli en integrerad del av områdena tillsammans med havsnära arbetsplatser och bostäder. Det innebär förstås en rad utmaningar, men också möjligheter att skapa en unik stadsdel med kvaliteter utöver det vanliga.

Stockholms Hamnar har gjort plats för stadsutveckling

Under åren 2013–2016 har Stockholms Hamnar byggt ut hamnområdet med 80 000 kvadratmeter för att göra plats för stadsutveckling. Staffan Lorentz menar att Stockholms stad tillsammans med byggföretagen på många sätt bedrivit ett pionjärarbete i planeringen av Norra Djurgårdsstaden, även om man förstås sneglat på andra städer som också byggts i hamnnära lägen.

En av stadsutvecklingsområdets utmaningar har handlat om att identifiera samverkansformerna för ”stad och hamn” och en viktig frågeställning har varit förhållningssättet till buller.

– I Oslo valde man att helt flytta på hamnverksamheten. Det gör vi också, men bara delvis eftersom vi flyttar på container trafiken och oljehanteringen men behåller färje- och kryssningstrafiken. Det betyder att färjor med bilar, lastbilar och passagerare även fortsättningsvis kommer att vara en del av området. Under resans gång har vi fått till stånd en ändring av bullerreglerna och funderat på hur man får liv i dessa storskaliga miljöer som avslutas med ett vattenrum med mycket transporter.

Under de närmaste åren kommer Värtahamnen att genomgå en historisk förvandling, från gammal industri till en levande stadsdel i framkant med havsnära moderna kontor, varvat med publika verksamheter, internationella besökare och attraktiva bostäder.

Området ska byggas ihop med Gärdet och Frihamnen och kvarteren kommer att ha en tät struktur med slutna gårdar. Ut mot hamnpirarna byggs högre hus i syfte att fungera som skärmar mot hamnverksamheten. I bottenvåningarna ska lokaler med olika verksamheter skapa en levande stadsmiljö.

En del av Stockholms innerstad

Kristina Alvendal leder arbetet i Stadsutvecklarna i Värtahamnen. Det är ett nytt bolag som bildats av fastighetsägare som tillsammans med Stockholms Hamnar ska arbeta med stadsutvecklingen i just Värtahamnen.

– Värtahamnen är en del av Norra Djurgårdsstaden men det är också en del av Stockholms innerstad. Jag menar att det blir ett unikt område där man på en begränsad yta kommer att kunna få det absolut bästa av vad Stockholm kan erbjuda.

Alltsedan Bonnier Fastigheter fick en markanvisning i Värtahamnen på cirka 70 000 kvadratmeter kontor har man arbetat för att skapa ett formellt samarbete mellan Stockholms stad och andra långsiktiga fastighetsägare i området.

– I vårt projekt pratar vi inte så mycket om byggnader utan mer om människorna som ska bo där. Här har vi ett försprång jämfört med andra länder i och med att vi kommit lite längre när det gäller att sätta människan i fokus. I dag vet vi ganska mycket om vad människor efterfrågar både där vi bor och arbetar. I Norra Djurgårdsstaden har vi möjlighet att göra rätt från början, säger Kristina Alvendal.

Även i Frihamnen ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. Här planeras för 1 700 bostäder, lokaler för kontor och service med planerad inflyttning från 2029. Den planerade bebyggelsen karaktäriseras av närheten till hamnen där hushöjder på sex till sju våningar gör det möjligt att skapa omkring 4 000 nya arbetsplatser i området.

Containerterminalen flyttar till Stockholm Norvik Hamn

Loudden blir också en del av stadsbyggnadsprojektet med stadskaraktär och hållbarhetsprofil. Här väntar man på att oljeverksamheten i området ska avslutas i slutet av 2019 och att containerterminalen flyttar ut till den ny hamnen Stockholm Norvik strax norr om Nynäshamn. Först därefter kan industrimarken omvandlas till exploateringsbar mark.

Johan Castwall, vd för Stockholms Hamnar ser positivt på framtiden, även om det innebär en stor utmaning att ha hamnen i full gång samtidigt som den nya stadsdelen utvecklas.

– Det gäller att vi bygger Norra Djurgårdsstaden på ett intelligent sätt så att det går att kombinera verksamheten i hamnen med goda boende- och arbetsmiljöer. Det ställer stora krav på att både bostäder och kontor utformas och placeras på ett smart sätt.

Stockholms Hamnar har tillsammans med stadsbyggnadskontoret arbetat för att hitta det rätta flödet till och från hamnen, både när det gäller passagerare och gods. Det handlar dels om en bra anslutning från Värtahamnen rakt ner i Norra länken så att den tunga trafiken inte behöver röra sig i boendemiljöerna, dels om att utveckla en kapacitetsstark kollektivtrafik till och från hamnen.

– Det här blir en modern och klimatsmart stadsdel med hög miljöprestanda. Närheten till hamnen bidrar till att göra Norra Djurgårdsstaden till en internationell stadsdel med restauranger, kultur och handel. Jag är övertygad om att färjetrafiken bidrar till att skapa ett fantastiskt underlag för en pulserande stadsdel, avslutar Johan Castwall.

Karta över Norra Djurgårdsstaden

Steg för steg mot en ny stadsdel

Norra Djurgårdsstaden är uppdelad i delområdena Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Tillsammans utgör de ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

I Hjorthagen tar ett modernt, innovativt och miljöanpassat område form steg för steg. De första bostäderna började byggas våren 2011 med första inflyttning 2012. När utvecklingen längs Husarviken når Ropsten kommer Hjorthagen att ha fått 7 000 nya bostäder.

Värtahamnen ska utvecklas till en stadsdel med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service, samordnat med att befintlig färje- och kryssningsverksamhet bevaras. Man räknar med att området kommer att inrymma cirka 2 400 bostäder och cirka 10 000 nya arbetsplatser. Värtahamnen är uppdelad i områdena Värtapiren, Valparaiso och Södra Värtan.

Delprojektet Frihamnen ligger sist i planeringen av Norra Djurgårdsstaden. Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. Det planeras för 1 700 bostäder, lokaler för kontor och service. Hushöjder på sex till sju våningar skulle möjliggöra omkring 4 000 nya arbetsplatser i området.

På Loudden planeras för cirka 4 000 bostäder. Området är även tänkt att rymma kontor, handel, skola, förskolor, idrottsanläggningar samt torg och parker.

Norra Djurgårdsstaden i siffror

Storlek: 236 hektar, att jämföra med halva Södermalm
Antal bostäder: Minst 12 000
Antal arbetsplatser: 35 000
Kommersiell yta: 600 000 kvadratmeter
Tidplan: Hela området beräknas vara färdigt efter år 2030