Skärgårdsstiftelsen flyttar tillfälligt in i tullhuset på Blasieholmen

Flygbild över Blaiseholmen med tullhuset i centrum

Stockholms Hamnar förvaltar det före detta tullhuset på Blasieholmen i Stockholm. Nu hyrs det tillfälligt ut till Statens Fastighetsverk för Skärgårdsstiftelsen.

De senaste åren har byggnaden hyrts ut till tillfälliga hyresgäster eftersom det planerats ett Nobelcenter på platsen och tullhusets framtid har varit oviss. I och med att planerna för Nobelcenter förändrats, och i avvaktan på definitivt besked om tullhusets framtid, hyr Stockholms Hamnar från och med december ut tullhuset till Statens Fastighetsverk för Skärgårdsstiftelsen i sex månader.

Skärgårdsstiftelsen är i behov av tillfälliga ersättningslokaler eftersom deras lokaler på Skeppsholmen kommer att renoveras.

– Skärgårdsstiftelsens behov av ersättningslokaler och våra förutsättningar att hyra ut tullhuset tillfälligt, i väntan på definitivt besked om framtiden, stämmer mycket väl överens. Vi är glada över att vi hittat denna lösning, säger Karin Brofelth, fastighetschef i Stockholms Hamnar.

Lokalerna har hyrts ut tillfälligt de senaste åren med avsikten att ändå nyttjas tills beslut fattas.

– Vi är glada att kunna få vara hyresgäst på en så vacker och strategisk plats med skärgårdskommunikationer runt knuten, säger Anna Waxin, vd på Skärgårdsstiftelsen.

Under den tid Skärgårdsstiftelsen hyr tullhuset och Stockholms Hamnar inväntar definitivt besked om platsens framtid genomförs en analys av vilken typ av verksamhet och hyresgäst som passar i byggnaden och tillför ett mervärde för platsen. När definitivt besked lämnats och analysen är genomförd kan en urvalsprocess påbörjas.