Så började det i Kapellskär

S/S Viking vid kajen i Kapellskär

Sjöfart har bedrivits från platsen sedan medeltiden men Kapellskärs historia som kommersiell hamn är intimt förknippad med Viking Line.

Rederiet startade 1959 trafik på Finland med Gräddö som svensk hamn. Men redan året därpå slöt man ett avtal med markägaren Riddersholms fideikommiss om att få anlägga en hamn i det markområde i östra Roslagen som vi idag känner som Kapellskär. Bedömningen var att Kapellskär hade ett mer strategiskt läge som utgångspunkt för färjetrafik till Finland och Åland.

Den 8 maj 1960 backade S/S Viking, en skotskbyggd elegant från 1924 med plats för 900 personer, in med aktern mot kajen för att släppa av de första passagerarna i Kapellskär. En som var i hamnen den dagen var Rosie Hermansson som bodde i närheten. Bilden ovan kommer från hennes fotoalbum.

– Hamnen var ganska primitiv då i början. Det låg en hel del bråte på kajen. Men jag minns att vi tyckte att fartyget var väldigt flott, säger Rosie Hermansson.

Efter att hamnen blivit invigd dröjde det inte länge innan ett tullhus var på plats.

– Folk i trakten, jag själv var väl också med ibland, hade det som lördagsnöje att stå på kullen bredvid tullhuset och kolla in de båtresenärer som blev haffade med för mycket sprit i bagaget.

Mer sjöfartshistorik hittar du på stockholmshamnar.se/historia