På kryss sedan slutet av 1800-talet

M/s Brasil, t/s Caronia och Staatendam. Vid kajen ligger Maria Ulianova förtöjd. 24 juli 1964.

Kryssningsfartyg i Stockholm kan kännas som ett ganska nytt fenomen, men redan i slutet av 1800-talet anlöpte kryssningsfartyg till huvudstaden. 1912 kom sex kryssningsfartyg - ganska blygsamt i jämförelse med fjolårets facit på 263 anlöp.

Redan på slutet av 1800-talet fanns kryssningsfartyg på Östersjön. 1884 började engelska rederier med kryssningstrafik till Sankt Petersburg och de anlöpte även Stockholm. Antalet kryssningsfartyg var blygsamt jämfört med dagens mått mätt. Stockholmsutställningen lockade hit sex kryssningsfartyg och precis lika många kom 1912, det år då Stockholm var värd för sommarolympiaden.

Från 20-talet och fram till andra världskriget ökade antalet kryssningsbesök till Stockholm för varje sommar. Bland annat genomförde Svenska Amerika Linien kryssningar i Östersjön för att visa upp sina fina Atlantfartyg. Fartygen låg ute på Strömmen och väckte, som man lätt förstår, stor uppmärksamhet.

1948 kom de första kryssningsfartygen efter kriget. Under 1960 ökade kryssningstrafiken igen och 1969 anlöpte 33 fartyg Stockholm.

På 90-talet inleddes en ny och snabbare expansion av kryssningstrafiken. 1991 mottog Stockholm 130 anlöp och 100 000 passagerare. Säsongen 2017 ankom 600 000 passagerare på 263 anlöp.

2008 invigdes en kryssningsterminal i Frihamnen. Den underlättar för fartygen att göra passagerarbyten i Stockholm.

Kryssningstrafiken till Stockholm har en historia på över 100 år och huvudstaden är idag Sveriges kryssningsdestination nummer ett. Det är en viktig besöksnäring och besökarna spenderar över en halv miljard kronor per år i Stockholm.

Mer sjöfartshistorik hittar du på stockholmshamnar.se/historia

Foto: Stockholmskällan
M/s Brasil, t/s Caronia och Staatendam. Vid kajen ligger Maria Ulianova förtöjd. 24 juli 1964.