Nu renoveras Museikajen

Museikajen på Blaiseholmen

Snart öppnar nyrenoverade Nationalmuseum på Blasieholmen. Lagom till invigningen får även kajen längs med museet en ansiktslyftning.

Just nu renoverar Stockholms Hamnar och Statens fastighetsverk Museikajen. Den ligger på sydöstra Blasieholmen vid sidan av Nationalmuseum och sträcker sig mellan Skeppsholmsbron och Nybroviken. Ytskikten får ett utförande som bygger vidare på Strömkajens utformning, med bågsatt smågatsten, hällar i granit och nya sittbänkar.

Renoveringsarbetet sker i etapper och först ut var området mellan Skeppsholmsbron fram till Nationalmuseums nya teknikbyggnad. Därefter renoverades området mellan teknikbyggnaden och fram till och med gång- och cykelvägen vid Museiparken. Sista etappen är delen mot Strömkajen, mellan Nationalmuseums huvudentré och Skeppsholmsbron.

Enligt planerna ska arbetena vara klara lagom till invigningen av nyrenoverade Nationalmuseum som slår upp portarna den 13 oktober i år.