Infrastrukturministern presenterar regeringens godsstrategi i Stockholm Norvik Hamn

Infrastrukturminister Tomas Eneroth i samspråk med projektchef Magnus Sjöberg ute på Norvikudden

Torsdag 28 juni presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth den nationella godsstrategin i Stockholm Norvik Hamn. Strategin ger riktning för hur gods-transportsystemet bör utvecklas. Då passar Stockholm Norvik, Sveriges nya godshamn som öppnar 2020, bra som plattform.

– Sjöfarten är viktig för Sverige. Idag har regeringen presenterat en godsstrategi där sjöfartens betydelse för ett modernt godstransportsystem lyfts fram. Det behövs konkurrenskraftiga hamnar i Sverige, och Stockholm Norvik Hamn är ett utmärkt exempel för hur vi kan stärka svensk sjöfart, säger Tomas Eneroth efter sitt besök i hamnen.

Den nationella godsstrategin tar sikte på framtidens moderna gods-transportsystem, där godstransporterna är effektiva och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och använder en större del av sjöfartens kapacitet.

– Godsstrategin ger ett viktigt besked om att sjöfarten spelar en nyckelroll i framtiden för att skapa moderna, effektiva och hållbara transportsystem. Vi känner oss oerhört trygga med att vi utvecklat våra hamnar för att kunna möta dagens och framtidens behov, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

Stockholm Norvik Hamn är Sveriges nya godshamn som Stockholms Hamnar bygger strax söder om Stockholm. Det är en hamn för roro- och containertrafik som öppnar 2020.

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn
Läs mer om regeringens godsstrategi (extern länk)

Pressbilder på Flickr

Pressbild 1 (extern länk)
Pressbild 2 (extern länk)