Högtryck i Stockholms Hamnar

Två stuveriarbetare gör high five på kajen

De första åtta månaderna var fantastiska i Stockholms Hamnars hamnar. Godstrafiken genom Nynäshamn ökade med 15 procent och godsmängderna till och från Polen ökade med hela 60 procent.

Det rullande godset, roro-godset, ökade med totalt 5 procent i koncernen Stockholms Hamnar under årets första åtta månader. Ökningarna var störst i hamnarna utanför Stockholms city, helt i enlighet med strategin att passagerartrafik koncentreras till koncernens centrala hamnar och godset till hamnarna precis utanför Stockholms stadskärna.

I Kapellskärs hamn, norr om Stockholm, ökade godsmängden med 7 procent och i Nynäshamns hamn, söder om Stockholm, var ökningen 15 procent.

– Förklaringen till godsökningen är den fortsatt starka konjunkturen och att godset i allt högre grad transporteras med fartyg istället för med lastbil på väg, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef i Stockholms Hamnar.

I Nynäshamns hamn ökar godstransporterna till och från Polen stadigt och under de första åtta månaderna med hela 60 procent.

– Vi ser en kraftig tillväxt vilket gynnar hela regionen, och den nya godshamnen, Stockholm Norvik Hamn, som vi bygger strax söder om Stockholm är mycket efterlängtad. I Stockholm Norvik beräknas containerterminalen vara i drift i maj 2020 och roro-terminalen öppnar i september samma år, säger Stefan Hansson, styrelseordförande Stockholms Hamn.

Pressbild

Länk till pressbild 1 på Flickr (extern länk)
Länk till pressbild 2 på Flickr (extern länk)