Högkonjunktur och godsrekord i Stockholms Hamnar

Diagram över godutvecklingen 2015-2017

Stockholmsregionen växer och därmed även godsvolymerna genom Stockholms Hamnar. Summeringen av 2017 visar rekordsiffror både för roro-gods och containrar.

Stockholm expanderar och högkonjunkturen syns också i Stockholms Hamnar som visar toppsiffror för 2017. Totalt hanterades 9,7 miljoner ton i Stockholms Hamnar under förra året vilket är rekordhögt och en ökning med sju procent jämfört med 2016.

– De stora godssegmenten roro och container uppnår rekordnivåer för 2017 vilket verkligen visar att Stockholmsregionen kokar, säger Johan Castwall vd Stockholms Hamnar.

Även den finska ekonomin är stark och det medför att allt mer gods transporteras mellan Sverige och Finland. Godset ökar också till och från Baltikum och Polen. Totalt hanterades rekordantalet 6 850 000 ton roro-gods i hamnarna under 2017.

Containerflödena mellan Sverige och andra kontinenter som framförallt Asien ökar. Antalet containrar i Stockholms Hamnar ökade med elva procent jämfört med året innan och nådde rekordsiffran 60 000 TEU.

– Det är härligt att se mer gods transporteras den mest hållbara vägen, sjövägen direkt till och från den växande Stockholmsregionen. Det är extra kul med stadigt ökande godsmängder när vi närmar oss invigning av den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn år 2020, säger Stefan Hansson, styrelseordförande Stockholms Hamn.

Stockholms Hamnar har genomfört stora hamninvesteringar i Kapellskärs hamn och Värtahamnen och bygger nu Stockholm Norvik Hamn som beräknas att öppna i maj 2020. Den nya stora godshamnen kommer att kunna ta emot större roro- och containerfartyg och säkra Stockholmsregionens varuförsörjning.

*1 TEU (Twenty foot equivalent unit) motsvarar en 20-fots container.

 

Pressfilm från containerterminalen i Frihamnen (extern länk)

Film om Stockholms Hamnar och gods (extern länk)