Hela landets stora skafferi

Bilar, förpackade i lådor och i färdigt skick lagrade på planen väster om Magasin 2. 1926.

Tanken på en frihamn, en hamn dit varor kan föras och lagras utan att förtullas, hade funnits länge. Men det dröjde till 1917 innan Stockholms stadsfullmäktige fattade beslut om att anlägga en frihamn vid Värtan.

”Den 27 september 1926 överlämnade i konungens närvaro frihamnsnämnden de storartade anläggningarna till Stockholms stad.” Med den texten börjar SF:s ljudlösa journalfilm från invigningen av Frihamnen där Gustav V ses spatsera i hamnen med cylinderhatt och käpp.

Den nya hamnen blev Stockholms stora lagringshamn. 50-talet var dess storhetstid, men redan under andra världskriget fungerade den som landets stora skafferi. Här lagrades varor som frukt, kaffe, kryddor, kött, fisk och skaldjur.

Många av hamnens lagerlokaler är bevarade. Banankompaniet är en av dem. Det stod färdig 1927, var den modernaste i sitt slag i Europa och hade plats för 20 000 bananstockar.

Några år senare etablerade också Ford ett lager i en funktionalistisk pionjärbyggnad i hamnen. Det är den byggnad som idag inrymmer Nasdaq OMX.

Magasin 6 som byggdes på 60-talet är hamnens största. Den första last som lagrades där var 94 000 lådor apelsiner. Magasinet blev snabbt omodernt på grund av containertrafikens genombrott.

I mitten på 1990-talet upphörde frihamnsfunktionen eftersom EU-anslutningen innebar att den mesta trafiken till Stockholm kom från ett gemensamt frihandelsområde.

När den nya hamnen Stockholm Norvik utanför Nynäshamn är klar kommer containerverksamheten att dit. Färje- och kryssningstrafiken blir däremot kvar i Frihamnen.

Se invigningen av Frihamnen och hör Kurt Lilja, som är född och uppvuxen i Frihamnen, berätta om dess historia på stockholmshamnar.se/historia

Foto från Stockholmskällan: Bilar, förpackade i lådor och i färdigt skick, lagrade på planen väster om Magasin 2. 1926.