Från jaktpark till oljehamn

Bild från 1948 över Loudden oljedepå

Loudden är en storslagen plats inramad av nationalstadsparkens grönska och exponerad mot Stockholms inlopp. Här ska snart ett modernt bostadsområde växa fram.

På 1680-talet hägnade Karl XI in hela norra och södra Djurgården och skapade en jaktpark vilket var vanligt vid varje europeiskt hov med självaktning. Kungen själv älskade att jaga och namnet Loudden har sitt ursprung i jakten på just lodjur.

Långt senare, år 1926 beslutade stadsfullmäktige att en hamn skulle anläggas vid Loudden. Detta för att samla oljehanteringen som sedan början av 1900-talet varit utspridd på flera platser i staden. Byggnationen av den första etappen fortsatte fram till 1932. Då fanns det sex oljebolag vid Loudden och oljehamnen fick samma år järnvägsförbindelse med Värtabanan.

Oljehamnen expanderade kraftigt efter andra världskriget då oljekonsumtionen ökade och under åren 1949–1955 anlades underjordiska berglager för oljor.

Hösten 1999 fattade kommunfullmäktige ett principbeslut om en avveckling av oljehamnen. Oljeverksamheten vid Loudden kommer att avslutas i slutet av 2019 då oljebolagens avtal löper ut.

Här ska istället ett modernt bostadsområde med innerstadskaraktär växa fram. År 2030 ska omkring 4 000 bostäder stå klara på Loudden.

Mer hamnhistoria hittar du på stockholmshamnar.se/historia

Foto: Bild från 1948 över Loudden oljedepå, Stockholms Stadsmuseum