Från gods till foton

Stora Tullhuset 1924

Stora Tullhuset på Stadsgårdskajen är ritat av den kände arkitekten Ferdinand Boberg. Förtullningen upphörde 1975 och nu finns där inte längre gods från hela världen, men väl ett museum med fotografier i världsklass.

Vid Stadsgården har det bedrivits hamnverksamhet sedan 1500-talet, men när sjötrafiken tilltog under 1800-talet blev Stadsgårdshamnen för trång och omodern. För att klara den växande ångfartygstrafiken byggdes hamnen ut 1875-1915. Berg sprängdes bort, vattendjupet ökades, kajen förstärktes, kranar och magasin uppfördes.

1870 drogs järnvägsspår till hamnen från stambanan och Stadsgårdshamnen blev stadens stora styckegodskaj för den europeiska trafiken. Det byggdes också flera stora byggnader i hamnen.

Närmast Slussen byggdes 1873 ett stort magasin, kallat Maggan. Öster om detta uppfördes 1889 Lilla tullhuset. När det inte längre räckte till byggde man 1906-1910 det Stora tullhuset. Arkitekt var Ferdinand Boberg som även ritat huvudpostkontoret på Vasagatan och NK:s varuhus på Hamngatan. Samtliga uppförda i Bobergs berömda jugendstil.

Förtullningen i Stora tullhuset upphörde 1975. Men Tullverket hade kvar byggnaden som skola och arkiv till 1990-talet. Byggnaden användes även för att förse färjorna i hamnen med förbrukningsmateriel, mat och dryck.

Det fanns många idéer för vad det Stora tullhuset skulle användas till, bland annat hotell, Nobelmuseum och Abba-museum. Nu inrymmer byggnaden bland annat museet Fotografiska.

Mer sjöfartshistorik hittar du på stockholmshamnar.se/historia

Foto: Stockholmskällan