Fiskeläge i förändring

Nynäshamn år 1955. I förgrunden syns tågvagnar lastade med timmer. Längs kajen ligger Gotlandsbåtarna Gute, Gotland och närmast i bilden ligger trotjänaren Drotten från 1928.

Under 1900-talets första hälft förvandlades Nynäshamn från ett litet fiskeläge med ett hundratal bofasta till en livaktig mindre stad med nästan 10 000 invånare. Expansionen var nära förbunden med hamnens utveckling.

Planerna på en hamn med tillhörande järnvägsförbindelse till Stockholm fanns redan på 1850-talet. Den som till slut lyckades driva igenom projektet var Hjalmar Sjögren, geologiprofessor med bakgrund vid Nobels oljeindustrier i Ryssland. År 1901 stod järnvägen färdig och följande år öppnades hamnen då trafiken till Gotland startade.

Tack vare järnvägen och hamnen valde en rad industrier och företag att etablera sig i den framväxande staden. 1928 uppfördes Skandinaviens första moderna oljeraffinaderi i Nynäshamn.

Norr om oljeraffinaderiet ligger Norvikudden. På 1960-talet föddes idén att anlägga en godshamn på udden. Men även förverkligandet av den tanken skulle dröja. Närmare bestämt till år 2016 då Stockholms Hamnar inledde byggnationen av Stockholm Norvik Hamn med planerad öppning 2020.

Bilden: Nynäshamn år 1955. I förgrunden syns tågvagnar lastade med timmer. Längs kajen ligger Gotlandsbåtarna Gute, Gotland och närmast i bilden ligger trotjänaren Drotten från 1928.

Läs och lyssna på fler berättelser på Stockholms Hamnars historiska webbplats (extern länk)

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn