Ett skepp kommer lotsat

Lotsen Janne Skoog blickar ut från fartygsbryggan

Tänk dig att klättra ombord på ett okänt fartyg mitt i natten i dåligt väder och sedan ansvara för att föra det i hamn. Det är en del av vardagen för Janne Skoog som är en av Sjöfartsverkets cirka 210 lotsar.

10.15

Om sanningen ska fram är just den här februaridagen inte helt representativ för hur Janne Skoogs arbetsdagar brukar se ut. Med strålande sol från en klarblå himmel är väderförhållandena nästan löjligt bra. Och det är långt ifrån alltid jobbet är förlagt till dygnets ljusa timmar. Många gånger får Janne hoppa in i en taxi mitt i natten och ge sig ut i busväder där de flesta av oss väljer att stanna inomhus. I dag blir det kommunala färdmedel till jobbet och snart kommer buss 433 som ska ta Janne vidare från Slussen ut till Stavsnäs vinterhamn.

11.10

För att transportera lotsar till och från fartygen har Sjöfartsverket egna lotsbåtar som bemannas av båtmän. Janne hejar glatt på båtman Ulf Ullén i den brandgula lotsbåten som snabbt lämnar kaj och sätter kurs mot Sandhamn. Ett bordningsuppdrag som detta kräver av säkerhetsskäl att det är två båtmän ombord. Därför ska även Ulfs kollega Conny Ekdahl hämtas upp. Lotsverksamheten på Sandhamn har varit igång i över 300 år. Idag har lotsarna för länge sedan lämnat ön och det är båtmännen som ser till att verksamheten hålls igång.

– När vi inte har lotsuppdrag finns det alltid något annat att sköta om på stationen och med båtarna, så vi har att göra, säger Ulf.

12.00

Lotsbåten närmar sig Revengegrundet sydost om Sandhamn och platsen för dagens uppdrag. Det är torrlastaren Paula Anna, lastad med 3 000 ton pellets, som med Jannes hjälp ska lotsas in till kajen vid Fortums biobränsleanläggning i Värtahamnen.

12.10

Ulf rundar det 107 meter långa fartyget för att Janne ska kunna borda fartyget från läsidan. Steget mellan lotsbåt och lejdare är det mest riskfyllda momentet för en lots och det gäller att skapa så goda bordningsförhållanden som möjligt. Conny går ut på däck inför bordningen och ombord på Paula Anna står besättning redo vid lotslejdaren. När Janne tar steget mellan fartygen råder full koncentration.

12.15

Kort briefing med bryggbefälen ombord innan Janne tar över. Han vill bekanta sig med fartyget och få reda på om det är någonting speciellt han ska förhålla sig till. Kaptenen berättar att Paula Anna har en tendens att vrida sig babord när hon backar.

– På sådana här fartyg kan det vara svårt att se vem som är vem när jag kliver ombord. Det är enklare på ett kryssningsfartyg där befälen bär uniform som tydligt visar vilken tjänstegrad de har. Nu får jag utgå från att alla är kaptener, säger Janne.

Fartyget glider förbi Skötkobben. En smal och vindutsatt del av farleden där det kan ligga dimma. I lotsyrket värdesätts fortfarande gammal beprövad kunskap och analoga metoder lika högt som den senaste tekniken.

– Vi använder enkla metoder som alltid funkar, även om tekniken skulle fallera. Ofta utgår vi från vad vi ser genom fönstret. Vid dimma måste man lita på radar och kompass. Om det är sikt kombinerar vi radarkörning med visuella märken, säger Janne som jobbat som lots sedan 1997.

14.00

På Sandöfjärden har isen börjat lägga sig. Janne räknar snabbt ut att det är över 30 år sedan Stockholm hade en riktig isvinter.

15.00

Paula Anna är på väg in i Oxdjupet som är en av de svårare passagerna i farleden in mot Stockholm. Sundet är trångt och Janne har endast 140 meter att förhålla sig till.

– Här kan det vara lite trixigt när man kommer med ett stort kryssningsfartyg och det blåser.

15.15

Havsörn i sikte på Torsbyfjärden. Janne tar upp kikaren för att titta närmare på den mäktiga rovfågeln som svävar över vattnet.

15.40

Janne meddelar besättningen att Paula Anna har en dryg timme kvar till kaj. Kaptenen förhör sig om lossningsläget och undrar om man kan bunkra färskvatten vid kaj.

16.30

Janne och kaptenen går ut på bryggvingen för att tillsammans styra fartyget den sista biten in till kaj. Framme i fören har besättningen börjat dra fram trossar.

17.00

Paula Anna har lagt till vid kajplats 506 i Värtahamnen. Janne packar ihop sina pinaler och skakar hand med kaptenen. Dagens uppdrag är avslutat och som lots kan han släppa kontrollen för den här gången.

Lotsning

Sverige har lotsplikt. Det innebär att fartyg som är längre än 70 meter, bredare än 14 meter eller har ett djupgående på mer än 4,5 meter måste ha en lots ombord.

Sjöfartsverket har cirka 210 lotsar anställda på nio lotsområden. I genomsnitt utförs cirka 33 000 lotsningar per år.

För att arbeta som lots krävs sjökaptensbehörighet samt 1–4 års praktik inom aktuellt lotsområde. En lots går i pension vid 60 års ålder.