En flygande start

Svartvit flygbild över Lindarängens flyghamn

Året var 1918. Några större svenska banker, industrier och rederier hade under ledning av Enskilda Bankens styrelseordförande Knut Wallenberg börjat undersöka möjligheterna att starta reguljära flyglinjer.

Vid Lindarängen fanns en skyddad vik som lämpade sig utmärkt som sjöflyghamn med nära tillgång till Lilla Värtans öppna vatten. Tre år senare byggde landets första flygbolag, Svenska Lufttrafik AB några enkla anordningar för en så kallad lufthamn vid Lindarängen. Lite senare samma år inledde företaget reguljär trafik härifrån till Reval (Tallinn).

År 1923 övertogs Lindarängens flyghamn av Stockholms stad som överlät driften av flyghamnen på Kungliga Svenska Aeroklubben. Nu byggdes bland annat hangarer, väntrum, slip och angöringsbrygga.

Kvar från flyghamnstiden på Lindarängen finns en hangar från 1931. Den är ritad av Sven Markelius som är en av svenska funktionalismens förgrundsfigurer. Vintertid, fram till 1938, förvandlades byggnaden till Ispalatset, en konstisbana som användes till hockey, curling och konståkning. Här spelades nästan samtliga SM-finaler i ishockey och Ispalatset var även hemmaarena för AIK, Djurgården och Hammarby.

Lindarängens flygtrafik kulminerade strax innan Bromma flygplats invigdes 1936, med som mest uppemot 2 400 avgångar per år. Därefter minskade trafiken ute i Lindarängen drastiskt och 1952 lades verksamheten ned. Viken fylldes igen och år 1971 öppnade den containerterminal som fortfarande är i bruk.

Mer hamnhistoria hittar du på stockholmshamnar.se/historia

Foto: Stockholms stadsmuseum