De förbereder kryssningssäsongen

Stefan Scheja, Roger Backlund och Emma Åkerman utanför Stockholms Hamnars huvudkontor i Frihamnen

Med över 280 bokade kryssningsanlöp kommer även 2018 att sälla sig till listan av rekordår. Men bakom en lyckad säsong ligger intensiv planering som pågått under flera år.

Ett av de säkraste vårtecknen i Stockholm är årets första kryssningsanlöp. Förra året kom cirka 600 000 kryssningspassagerare till Stockholm och tillsammans spenderade de runt 600 miljoner kronor.

– Stockholm är en populär kryssningsdestination och räknas som en av ”Big five” tillsammans med Helsingfors, Tallinn, Sankt Petersburg och Köpenhamn, säger Emma Åkerman som är Operations Manager på SDK Shipping.

Emma Åkerman har ett nära samarbete med Stockholms Hamnar i allmänhet och med Roger Backlund och Stefan Scheja i synnerhet. Roger är hamnstyrman med både operativt och administrativt ansvar för kryssningstrafiken. Stefan har nyligen ersatt Henrik Ahlqvist i rollen som chef för kryssnings- och färjetrafiken i Stockholms Hamnar.

Roger och Stefan samarbetar även med övriga kryssningsagenter som utöver SDK Shipping representeras av T.R. Shipping, European Cruise Service och GAC Sweden AB.

– Vi har byggt upp en bra kommunikation med agenterna. Deras roll är betydligt mycket större än vår om man ser till kontakten med fartygen. Vår uppgift är att leverera kajen och se till att fartygen läggs till säkert, att tiden optimeras och att de ges alla förutsättningar för en bra vistelse. Agenterna håller i trådarna och sköter allt det praktiska innan, under och efter vistelsen i Stockholm, säger Roger Backlund.

Flera års planering

SDK Shippings kontor ligger ett stenkast från Stockholms Hamnars huvudkontor i Frihamnen. Här råder just nu en känsla av lugnet före stormen. För även om arbetet som kryssningsagent pågår under hela året är det förstås som mest intensivt under själva kryssningssäsongen. Då ska flera år av förberedelser ge utdelning i form av nöjda passagerare och kryssningsrederier.

– På SDK Shipping har vi vårt första anlöp den 28 april vilket betyder att jag redan i början av året måste ha full koll på det praktiska, berättar Emma Åkerman. Utöver det som har med hamnen att göra bokar jag lotsar till alla fartyg, dubbelkollar mörkerrestriktioner och ansöker om dispens. Dessutom rekryterar jag personal, gör schema inför sommaren, besöker kunder och leverantörer, ser till att avtal och kontrakt är på plats inför kommande säsong och pusslar med olika förfrågningar och kajbokningar upp till två år framåt i tiden.

– Att vara fartygsagent är långt ifrån något vanligt nio till fem jobb. Från det första anlöpet är jag igång hela tiden och när säsongen är slut börjar planeringen inför nästa.

Ständiga förbättringar

I syfte att öka servicen och ge kryssningsfartygen och deras passagerare ett så bra första intryck av Stockholm som möjligt, genomför Stockholms Hamnar kontinuerligt förbättringsarbeten. Under 2016 färdigställdes en ny kajlösning i Nynäshamns hamn i form av en så kallad seawalk. Det är en 260 meter lång hopfällbar gångbrygga som vecklas ut från land och där fartyget, som ligger vid boj, sedan kan förtöjas vid långsidan.

Gångbryggan ersätter fartygens egna mindre transportbåtar/tenderbåtar och underlättar för passagerarna att gå av och på fartyget. Det går även att köra mindre fordon på bryggan.

Under 2017 anpassades två färjelägen i Värtahamnen för att kunna ta emot kryssningsfartyg som är runt 250 meter långa.

– I år sätter vi upp regnskydd för taxipassagerarna i Frihamnen och gör en ombyggnation vid museet Fotografiska för att fartygens tenderbåtar enklare ska kunna komma till kaj, berättar Roger Backlund.

Kryssning även vid nyår

Vanligtvis pågår kryssningssäsongen mellan maj och oktober, men i jakten på att utöka säsongen ytterligare fick Stockholm förra året möjlighet att ta emot ett kryssningsfartyg även på årets sista dag. Det var kryssningsrederiet Saga Cruises som toppade 2017 med en exklusiv 17-nätters decemberkryssning som kulminerade med nyårsfirande i Stockholm.

Den för vintern ovanliga gästen togs emot med pyntad kaj och körsång och de 620 passagerarna kunde sedan fira in det nya året ombord med utsikt över Stockholms ström upplyst av fyrverkerier. Saga Sapphire åkte vidare på nyårsdagen i god tid för att kunna navigera genom skärgården innan mörkret hunnit lägga sig över kobbar och skär.

– Idén bakom den här kryssningen föddes redan i oktober 2015, berättar Emma Åkerman. Jag träffade Saga Cruises på deras kontor i Dover där de berättade att de var på jakt efter någonting nytt att erbjuda sina passagerare. Någonting unikt som ingen annan gjort tidigare. Tillsammans med Stockholms Hamnar och Visit Stockholm såg jag till att alla bitar föll på plats och att Saga Sapphire blev det första kryssningsfartyget som gått till Stockholm under vintern.

Fartygen blir större och renare

Att kryssningsturismen ökar märks på kryssningsfartygen där trenden går mot allt större fartyg som rymmer fler passagerare. De stora fartygen ställer nya krav på Stockholms Hamnar som behöver anpassa sina kajer både vad gäller längd och djup.

– Större fartyg med fler passagerare kräver dessutom mer plats på kajerna. Vi kan ha närmare 100 bussar till vissa av de större fartygen och uppemot 1 000 taxibilar. Det kräver lite extra utrymme om trafiken ska flyta på, konstaterar Roger Backlund.

Från och med 2019 skärps de internationella regelverken för utsläpp i Östersjön för nya fartyg och från 2021 för existerande fartyg. Det innebär att alla passagerarfartyg antingen ska lämna avloppsvatten i land eller vara utrustade med godkända reningsanläggningar där kraven på rening är högre än idag.

8 av 10 lämnar avloppsvatten i Stockholms hamn

Stockholms Hamnar står väl rustat och ger redan idag fartygen möjlighet att lämna svart- och gråvatten, det vill säga toalettvatten samt dusch- och diskvatten vid samtliga kryssningslägen.

Fartygen kan också lämna avloppsvatten via tankbil, ponton och båt. Det här är en service som Stockholms Hamnar uppmuntrar och lyfter fram i sina kontakter med rederier. Servicen ingår i hamnavgiften och redan i dag väljer åtta av tio kryssningsfartyg att lämna sitt avloppsvatten i Stockholms hamn. Kryssningsfartygen lämnar dock inte alltid i land, utan har ofta möjlighet att rena sitt avloppsvatten ombord. De kan även spara vattnet i sina tankar under längre perioder för att sedan lämna i annan hamn. Läs mer om mottagning av avloppsvatten

Kryssningsfartygen kan också lämna sina sopor i hamn. Även den här servicen ingår i hamnavgiften och de som lämnar sorterat avfall får rabatt på avgiften.

Turisterna ger stora intäkter till Stockholmsområdet

Arbetet med att utveckla Stockholm som internationell kryssningsdestination är ett samarbete mellan Stockholms Hamnar och Visit Stockholm. Bland annat finns man på plats på den årliga mässan Seatrade Cruise Global i Fort Lauderdale, Florida. Det är ett stort forum för rederier och andra aktörer att träffas, stämma av inför framtiden och de förväntningar som rederierna har. Här finns alla svenska och danska hamnar som har kryssningstrafik representerade i den gemensamma montern Ports of Denmark and Sweden. Med på mässan är även agenter som Emma Åkerman från SDK Shipping.

– Vårt mål är att arbeta in nya marknader och öka antalet turnaround i Stockholm, det vill säga att så många kryssningspassagerare som möjligt väljer att påbörja eller avsluta sin kryssning i Stockholm. Dessa omsätter betydligt mycket mer än vanliga transitanlöp eftersom de genererar intäkter i form av exempelvis hotellövernattningar, shopping och restaurang- och museibesök. I år har vi 70 turnaround inbokade, avslutar Stefan Scheja.

Lägen för kryssningsfartyg i Stockholm

Stockholm blir en allt populärare kryssningsdestination. Under förra årets säsong för internationella kryssningsfartyg, maj till oktober 2017, gästade 263 fartyg Stockholms Hamnars hamnar. Av dessa var rekordmånga, 73 fartyg, så kallade turnaround med passagerare som inledde och/eller avslutade sin kryssning i Stockholm.

I år har antalet kryssningsfartyg som vill lägga till i Stockholms Hamnars
hamnar ökat till drygt 280.

Att Stockholm växer som internationell besöksdestination för kryssningsfartyg innebär också att trycket på kajplatser att lägga till vid ökar. I dag har Stockholms Hamnar tre lägen för kryssningsfartyg i Värtahamnen, tre i Frihamnen, två vid Stadsgården där även ett fartyg kan ligga vid boj, ett läge vid Skeppsbron och ett vid boj/seawalken i Nynäshamn.

Håll koll på Östersjöns kryssningsfartyg

Stockholms Hamnars app Cruise Sthlm visar vilka kryssningsfartyg som ligger inne och som väntas till Stockholm och Nynäshamn. Appen finns att ladda ner gratis för både Iphone och Android.