Där dåtid möter nutid

Camilla Ekblom med kollegor letar efter fynd i Norvik

Arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård genomför nu en arkeologisk undersökning i skogen vid Alhagen, utanför Nynäshamn – där järnvägsspåret från och till Stockholm Norvik Hamn ska dras.

Vi träffade Camilla Ekblom som är en av arkeologerna på platsen.

Fram till slutet av oktober i år gräver Camilla och ett tjugotal arkeologer fram lämningar efter Södertörns tidiga invånare. Det var säljägare och fiskare som redan för 4 500 år sedan insåg fördelarna med Norviks skyddade läge. Bergsryggens platåer var en havsstrand som användes som en boplats och hamn redan under stenåldern. Att bosätta sig vid kusten är typiskt för perioden. Totalt finns ett 50-tal samtida boplatser längs med Södertörns dåtida stränder.

Till vardags bor Camilla i Västerås, men under utgrävningarna i Norvik huserar hon och några av hennes kollegor i campingstugor vid Nickstabadet i Nynäshamn.

08.10

Efter en gemensam samling sätter sig Camilla en stund vid datorn, bland annat för att lokalisera var hon ska gräva i dag. Till sin hjälp har hon en karta som är indelad i ett koordinatnät av 1 x 1 meter stora rutor. När projektet är slutfört i oktober ska alla rutor vara undersökta och fynden dokumenterade och borttagna från platsen.

08.30

Efter en riktigt grym backe är vi uppe vid undersökningsområdet. Camilla tar en sväng förbi redskapsförrådet för att hämta de verktyg som hon använder i fält. Det är allt från rejäla fyllhammare och hackor till skärslevar och en liten tandborste.

– De flesta fynd som vi hittar består av keramik och restprodukter från tillverkning av stenredskap. Krukskärvorna kommer från lerkrukor som troligen har använts till matlagning eller som förrådskärl. Kärlen har ofta olika inristade mönster, exempelvis intryckta gropar, vilket har gett just den här kulturen namnet gropkeramik.

09.00

Camilla har hittat sin grävruta och slår sig ner på knä och börjar gräva. Nu ska tio centimeter av det översta jordlagret undersökas och det tar inte lång tid innan hon gör sitt första fynd och kan lägga en pytteliten keramikskärva åt sidan.

– En av frågeställningarna vi jobbar med är hur människorna som bodde här nätverkade. Den första veckan som vi jobbade här hittade vi en flintyxa. Eftersom flinta inte finns på platsen berättade fyndet att man måste ha haft kontakt med människor söderifrån.

11.15

Intill Camilla sållar en annan arkeolog klumpar ur jorden för närmare granskning. På hela området sticker textförsedda stickor upp från marken för att markera platserna för fynden som nu grävs fram. Fyndens position i undersökningsfältet kartläggs och dokumenteras noga.

12.30

Dags för lunch med några av kollegorna. Sammanhållningen i gruppen är god även om många i projektet är säsongsanställda. Branschen för arkeologer är tuff och Camilla menar att hon är lyckligt lottad som fått en fast anställning.

13.00

Camilla visar ett av de mest spännande fynden i Norvik. Det är skålformade fördjupningar, så kallade skålgropar, på berghällar och block som i första hand förknippas med bronsålderns boplatser, men här ligger i direkt anslutning till en stor stenåldersboplats.

– En förklaring till skålgroparna kan vara att de är något äldre än vad vi tror och faktiskt hör ihop med boplatsen. En annan kan vara att det någonstans i närheten finns en oupptäckt bronsåldersboplats. Vad skålgroparna använts till vet man inte riktigt, men förmodligen har de haft någon slags rituell betydelse.

14.45

Arkeologerna samlas för en kort fruktstund och för att sammanfatta dagens arbete.

– Även om det ser ut som att vi är fullt fokuserade på vårt grävande, så har vi en ständig dialog med varandra. Inom uppdragsarkeologin måste man jobba på fort, göra prioriteringar och ta snabba beslut. Då är det viktigt med ett nära samarbete och att alla jobbar åt samma håll.

15.45

Arbetsdagen lider mot sitt slut. Det har blivit dags för Camilla att plocka ihop sina redskap och ta med dagens fynd ner till etableringen.

– Efter en hel dag i gassande sol och med händerna i jorden, finns det nog ingenting skönare än att få komma hem och ta en uppfriskande dusch.

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn