Brobyggaren Sven Landelius

Sven Landelius

Han ledde bygget av Öresundsbron och var ordförande för forskningsanläggningen ESS. Men projektgurun Sven Landelius har också varit drivande i utvecklingen av Stockholms Hamnars roll som byggherre i de senaste årens stora projekt.

Våren kom sent även till Lund som är Sven Landelius fasta punkt i tillvaron sedan 1981. Numera har han slagit ner på arbetstakten en aning. Det ger honom tid över att njuta av årstidernas skiftningar vilket så här års innebär att få se vitsipporna slå ut.

Sven växte upp vid Ivösjön i närheten av Kristianstad. En vacker plats som gav honom en speciell relation till både vatten och natur. Till en början hade han tänkt sig en karriär i flottan, men efter en sommar ombord på kryssningsfartyget Göta Lejon putsandes ledstänger i maskinrummet, bestämde han sig för att satsa på någonting annat. Det var en matematiklärare i skolan och samtal med arkitekten Torsten Roos, som också bodde vid Ivösjön, som fick konstnärssonen Sven på andra tankar.

– Istället för att gå till sjöss blev det en civilingenjörsexamen vid Lunds tekniska högskola 1970. Därefter väntade arbete i dåvarande AB Jacobsson & Widmark i Helsingborg. Jag fortsatte sedan till Hifab AB där jag ansvarade för bygg- och anläggningsprojekt för bland annat Folksam i både Stockholm och Malmö.

År 1993 värvades Sven som vd för den Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab AB och utsågs året därpå till vd för Öresundsbrokonsortiet där han blev kvar fram till 2006. Som ordförande för Malmö högskola och jättebygget av den europeiska forskningsanläggningen ESS har han varit drivande i arbetet med att utveckla Skåne och Öresundsregionen.

– Öresundsbron blev ett rätt omtalat projekt, konstaterar Sven som har många positiva minnen från åren som brobyggare. Det är inte bara en bro i stål och betong. Vi byggde ett varumärke för en ny region och gjorde det enklare för människor att bo och arbeta på olika sidor av sundet. Det var en oerhört spännande och betydelsefull resa med många utmaningar.

År 2008 blev Sven kontaktad av Stockholms Hamnars dåvarande vd Christel Wiman. Fem stora projekt stod för dörren och Stockholms Hamnar behövde hjälp att utveckla sin roll som byggherre.

– Stora Tullhuset i Stadsgårdshamnen som numera inhyser Fotografiska, Strömkajen utanför Grand Hôtel och ombyggnationen av både Värtahamnen och Kapellskärs hamn är fyra väldigt väl genomförda projekt i Stockholms Hamnars regi. Nu ser jag fram emot invigningen av den nya hamnen Stockholm Norvik i Nynäshamn 2020 som kommer att spela en viktig roll för utvecklingen av Stockholm och hela Mälardalen.

Sven Landelius menar att samarbetsformerna kring stora samhällsbyggnadsprojekt har utvecklats till det bättre. Att byggherrarna har blivit bättre på att se och ta sitt ansvar och jobba i team tillsammans med entreprenörerna. Han är glad över att se fler tjejer i ledande positioner, men tycker att det fortfarande finns en hel del att göra kring branschens grabbighet. När han ska sammanfatta vad som kännetecknar ett framgångsrikt projekt använder han sig av fem bokstäver, fyra versala P och ett gement t.

– För det första krävs Professionalitet av alla inblandade, det vill säga människor som är professionella i alla sina yrkesroller oavsett kategori. Jag har alltid brunnit för Partnerskap och har lärt att människor som arbetar i lag kan uträtta oerhört mycket. Proaktivitet kan vara avgörande, alltså förmågan att tänka framåt och förutse eventuella problem, liksom Passion som får oss att brinna för det vi gör och studsa upp ur sängen på morgonen. Sedan brukar jag säga att det krävs en gnutta tur i varje projekt också.

För Stockholms Hamnars räkning har Sven varit med och förtydligat och utvecklat idéerna bakom varje projekt.

– Stockholms Hamnar har under de senaste åren utvecklat en fantastisk kompetens i rollen som byggherre och att driva projekt professionellt. Ett exempel är byggnationen i Värtahamnen som inte bara handlade om att bygga en ny terminal för trafiken österut. Den är en del av ett stort stadsförnyelseprojekt där yta för gammal hamnverksamhet nu blir en plats för bostäder, arbetsplatser och annan verksamhet.

Stora Tullhuset och Strömkajen är två byggprojekt i Stockholm Hamnars regi som ligger Sven varmt om hjärtat. Varje gång han är i Stockholm brukar han planera in ett besök i Ferdinand Bobergs gamla tullhus i Stadsgårdshamnen. Likaså en promenad längs kajen utanför Grand Hôtel och Nationalmuseum.

– Jag känner en enorm stolthet över dessa två projekt. Även om jag inte hade en direkt roll i genomförandet, så fick jag vara med och påverka. Det handlar inte bara om byggnader på en kajkant, utan om projekt som har ett tydligt inflytande och spelar en aktiv roll i samhället. Det är viktiga egenskaper som jag vill kunna känna i alla projekt jag varit delaktig i. Stora som små, avslutar Sven Landelius.

Namn: Sven Landelius
Ålder: 71 år
Arbete: Driver eget konsultbolag med uppdrag för Stockholms Hamnar och har ett par styrelseuppdrag
Familj: Frun Viveca, tre döttrar och barnbarn
Fritid: Familjen, fritidshuset i Blekinge skärgård och jakt
Övrigt: Hedersdoktor vid Lunds tekniska högskola