Arbeten i Masthamnen och på Stadsgården

Flygfoto över Masthamnen och Stadsgården

Masthamnen, där cirka 100 kryssningsfartyg lägger till varje år, är i behov av renovering. Nu påbörjas en första etapp för att hamnen ska stå redo för kryssningssäsongen 2019. Parallellt pågår även arbeten på Stadsgårdskajen.

I den första etappen i Masthamnen renoverar Stockholms Hamnar själva kajen. Renoveringen inleds med att gammal betong vattenbilas bort från kajen. Arbetet startar vecka 45 och pågår till och med januari 2019.

Parallellt med detta görs även spontarbeten med start vecka 46. Längre fram rivs befintliga fendrar som ersätts med ett helt nytt fendersystem.

Den första etappen av kajrenoveringen planeras vara klar under våren 2019. Arbeten i området kan förekomma dygnet runt men de arbetsmoment som kan upplevas som störande görs vardagar mellan klockan 7 och 19.

I den andra delen av projektet byggs en ny sightseeingbrygga längst österut på kajen. Det arbetet startar i oktober 2019 och pågår till våren 2020.

Arbeten på Stadsgårdskajen

Just nu pågår även markarbeten vid Viking Lines terminal på Stadsgårdskajen. Arbetet görs för att effektivisera trafikflödena till och från Stadsgården och Masthamnen.

När arbetet är klart, sommaren 2019, har Stockholms Hamnar byggt en större uppställningsyta för lastbilar, ett nytt speditionshus samt försett hamnen med ett så kallat ITS-system (intelligent trafikledningssystem) för en snabbare och säkrare trafikstyrning på hamnplanen.