60 fyllda Globen forsar ut ur Mälaren varje dag

Vatten forsar genom Hammarbyslussen

Vårfloden är i full gång och det är högtryck i tappkanalerna från Mälaren. Vattennivån regleras med mängder motsvarande 60 stycken Globen per dygn för att nå normalnivån.

Mälarens vattennivå ligger just nu 22 cm över medelnivån och utflödet är 410 m3/sek eller närmare 60 fyllda Globen per dag. Men på Stockholms Hamnar som reglerar Mälaren råder ett lugn.

– Vi kan kalla det en ”vanlig” vårflod, prognosen visar att vi har nått toppen och att Mälarens nivå återgår till mer normala nivåer inom några veckor. Vi har sett högre nivåer tidigare år och 2010 nådde vårfloden 10 cm högre än idag. Som mest har vi tappat ut 107 fyllda Globen på ett dygn, säger Torbjörn Granqvist, ansvarig för Mälarens reglering på Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar reglerar och tappar ut vatten ur Mälaren i Norrström (Riksbron och Stallkanalen) samt Hammarbyslussen, Karl Johan-slussen, avtappningskanalen (gamla Nils Ericsson slussen bredvid Karl Johan-slussen) och Södertälje sluss. Tappningskapaciteten, maximal mängd vatten som man kan få ut ur Mälaren till Saltsjön, är idag drygt 800 m³/sekund.

Mälaren är Sveriges tredje största sjö till ytan och dess avrinningsområde är cirka 22 600 km² stort. Inom avrinningsområdet ligger Stockholms län och delar av Uppland, Västmanland, Närke, Dalarna och Södermanland län. Till Mälaren rinner bland annat Eskilstunaån, Arboga å, Kolbäcks å, Svartån, Sagån, Råcksta å och Fyrisån. I området ingår även Hjälmaren som är Sveriges fjärde största sjö. Många intressen samsas om Mälaren, till exempel kommunal dricksvattenförsörjning, transportled, rekreation, fiske och avlopp.

Uppgifter om Mälarens vattenstånd finns sedan lång tid tillbaka. Redan 1774 började man mäta vid mätplatsen "Övre Stockholm", men sjön började inte regleras förrän 1943. Syftet med regleringen var att motverka översvämningar av jordbruksmark. Man ville också höja de låga vattenstånden för att minska risken för fartygen att gå på grund och för att undvika saltvatteninträngning.

Fakta

Globens volym = 605 000 kubikmeter
Det skulle ta ca 40 år att fylla Globen med en vanlig vattenkran.

Pressbilder på Flickr

Pressbild 1 (extern länk)
Pressbild 2 (extern länk)
Pressbild 3 (extern länk)
Pressbild 4 (extern länk)
Pressbild 5 (extern länk)