2017 - ett rekordår att minnas

Kryssningsfartyget Europa i vackert kvällsljus, förtöjd på Strömmen med Skeppsbron i bakgrunden.

2017 var på många sätt ett rekordår i Stockholms Hamnar. Både passagerar- och godsvolymerna passerade alla förväntningar. Det här och mycket mer finns att läsa i års- och hållbarhetsredovisningen.

Under 2017 passerade rekordmycket gods, 9,7 miljoner ton, Stockholms Hamnar. Det gör bolaget till Sveriges totalt sett tredje största godshamn. Under året noterades ett nytt containerrekord, 60 000 TEU, och roro-volymerna har ökat i samtliga hamnar.

Stockholms Hamnar fortsätter vara Sveriges i särklass största passagerarhamn, med tolv miljoner passagerare. De riktigt stora volymerna, elva miljoner passagerare, står färjetrafiken för.

Under flera år har Stockholms Hamnar byggt modern hamninfrastruktur för att möta marknadens behov. Den stora godsökningen 2017 är en effekt den fortsatt goda konjunkturen i Sverige och dess omvärld. Tack vare investeringar i hamnkapacitet har Stockholms Hamnar lyckats hantera godsflödena på ett effektivt sätt vilket givit ett mycket positivt ekonomiskt resultat.

Två av tre stora hamnprojekt är i mål. Den nya Värtahamnen med en ny modern terminal har varit i full drift i över ett år och Kapellskärs hamn, som nu är om- och utbyggd, invigdes under festliga former i juni. Nu pågår arbetet med det tredje och sista stora hamnprojektet – byggandet av Sveriges nya stora godshamn, Stockholm Norvik Hamn.

Stockholms Hamnars samtryckta års- och hållbarhetsredovisning för 2017 är granskad och godkänd av bolagets revisorer. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med ramverket GRI G4. De frågor som Stockholms Hamnar och bolagets intressenter tycker är de viktigaste, och som Stockholms Hamnar valt att rapportera, är långsiktig lönsamhet, effektiv och förnybar energianvändning samt fartygens utsläpp till luft.

I år finns redovisningen bara i digital form. Ladda ner den här