Vad kan man lära sig av Norviks träd?

Några förskolebarn och pedagoger samlade kring en ektrissa

I samband med byggandet av Stockholm Norvik Hamn avverkas skog, berg sprängs och naturen påverkas på olika sätt. I den mån det går försöker Stockholms Hamnar ge något tillbaka till Nynäshamnsborna och naturen i närområdet.

Delar av stora ekar från Norvikudden har sågats upp till så kallade trissor. De har delats ut till några förskolor och skolor i Nynäshamn. Genom att titta på och räkna årsringarna kan man dra slutsatser om hur gammalt trädet är och lära sig lite om hur man kan avläsa att åren skiljer sig från varandra – vad är det för skillnad på en tjock och en smal årsring?
 
Trissorna kan även komma att användas till bordsskivor eller något annat spännande. Några av ekarna kommer också att sågas upp för att tillverka bänkar som placeras ut vid rekreationsområdet Alhagen. Man har även placerat ut fällda träd på strategiska platser, så att djurlivet gynnas och för att skapa nya platser för insekter och smådjur att bosätta sig.