Ta det lugnt i Årstaviken!

Karta över Årstaviken och vilka knophastigheter som gäller

Eftersom Karl Johan-slussen stängt är det nu extra mycket trafik i Årstaviken. Därför är det viktigt att ta hänsyn till hastighetsbegränsningen som är 5 respektive 7 knop.

Mer trafik innebär mer svall mot båtklubbar och badande längs stränderna. Välj passagen söder om Årstaholmar så du inte kommer nära barnseglingar och badande. Kör svallfritt – risken för skador ökar med svallens storlek.

Fler skyltar snart på plats

För att tydliggöra fartbegränsningarna har Stockholms Hamnar i samarbete med Årstavikens Segelsällskap beslutat att utöka skyltningen i Årstaviken. Under andra halvan av augusti kommer ytterligare knopskyltar att sättas upp. Trafikverket kommer också att sätta upp 5-knopsskyltar som tidigare saknats under Årstabron.

Ett informationsblad om hastighetsbegränsningarna har från midsommar och framåt delats ut till alla fritidsbåtar som slussar i Hammarbyslussen.

Stockholms Hamnar kommer senare under hösten att genomföra ytterligare inspektionsrunda för att kontrollera skyltningen.