Stockholms Hamnars nybyggda Värtaterminal guldcertifieras inom miljö

Värtaterminalen på kvällen upplyst inifrån

Värtaterminalen är den första lokalbyggnaden som certifieras enligt Miljöbyggnad Guld i miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden. Terminalen med Stockholms största terrass välkomnar både fartygstrafik och allmänheten till besök.

Värtaterminalen är en del av Norra Djurgårdsstaden och omfattas av en ambitiös miljöprofil. Miljöbyggnad Guld har funnits med som ett miljömål under hela byggprocessen och miljöbyggnadskrav har följts upp under projektering och upphandling av entreprenörer och produktion.  

– Det känns riktigt bra att Värtaterminalen uppfyller de höga miljökraven för guldcertifieringen. Hela Värtahamnen har blivit en modern miljöhamn med många miljösmarta lösningar säger Stefan Hansson, styrelseordförande Stockholms Hamnar.

Värtaterminalens utformning är väl genomtänkt och energianvändningen är 40 procent lägre än i jämförbara byggnader. Alla materialval och dess innehåll har granskats och dokumenterats med hjälp av materialbedömningssystemet SundaHus.

– Värtaterminalen är öppen för allmänheten. Alla är välkomna att besöka stans största takterrass med talande konstverk, stora grönskande ytor, solceller och en restaurang med uteplats, säger Karin Brofelth, fastighetschef Stockholms Hamnar.

Exempel på miljöfakta om Värtahamnen:

  • Värtaterminalen och tullbyggnaden försörjs med kyla och värme från 62 energihål borrade under terminalen. Större delen av byggnadens värme- och kylbehov kommer från energilagret.
  • På terminalens tak finns en 400 kvm stor solcellsanläggning med högeffektiva paneler, som bidrar till fastighetens elanvändning.
  • Terminalen har tre gröna takterrasser med sedumväxter och blommor från skärgården. Det gröna taket isolerar byggnaden och fördröjer att regnvattnet rinner ner till dagvattenanläggningen.
  • Under hamnplanen finns ett dagvattensystem som är utformat för att klara stora regnmängder och renar dagvattnet från föroreningar

Här hittar du mer miljöfakta om Värtahamnen

Några av totalt hundra miljökrav under projektet:

  • Stor del av byggmaterialet har kommit prefabricerat via fartyg, vilket har lett till minskat spill och mindre utsläpp. Minst 6 700 ton koldioxid har sparats, jämfört med om motsvarande transporter hade gått på land.
  • Allt avfall källsorterades under produktionen och endast 0,3 procent gick till deponi.
  • Bullerdämpande åtgärder vid pålning.
  • Höga utsläppskrav på fordon och arbetsmaskiner.
  • All bygg-el kom från förnybara källor.

Miljöbyggnad är det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige och ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material. En byggnad kan uppnå betyget brons, silver eller guld, med nivå guld som den högsta och mest utmanande nivån. Inom två år verifieras terminalbyggnaden enligt Guld, vilket innebär att godkända handlingar jämförs med utförandet i den färdiga byggnaden.

Pressbilder

Grönskande takterrass
Solceller på taket
Konsten på terrassen 
Värtaterminalen

Fler pressbilder på Flickr