Sprider ljus över sjöfarten

Mikael Castanius

I tio år har Mikael Castanius, branschchef på Sveriges Hamnar, kämpat för sjöfartsnäringen. Han älskar den avspända stämningen bland sjöfolket men tycker att branschen är missgynnad av politiken.

Mikael Castanius har alltid gillat sjöfart men hade som ung inga planer på att arbeta inom området. På 90-talet var han statsvetaren som vek av åt PR-hållet och blev presschef åt centerns partiledare Maud Olofsson.

– Min tid hos Maud var väldigt speciell. Maud var ny i rollen och tog över efter Lennart Daléus som hade haft otroligt jobbiga opinionssiffror. Med Maud steg siffrorna som en raket över en natt utan att vi egentligen ändrat ett kommatecken i de politiska förslagen. Jag lärde mig verkligen hur viktigt det är att förpacka sin produkt rätt.

2007 nappade Mikael Castanius på erbjudandet att bli branschchef för Sveriges Hamnar. En av hans huvuduppgifter har varit att försöka få politiker och allmänhet att förstå hur viktig sjöfartsnäringen är för Sverige.

– Det är en stor utmaning eftersom hamnar tyvärr inte engagerar gemene man i någon större utsträckning. Särskilt som trenden i dag är att flytta ut hamnarna från städerna vilket gör att folk inte längre ser dem. Därför tänker jag på mitt jobb som ett slags folkbildningsuppdrag. Nummer ett är att berätta för folk att 90 procent av alla varor faktiskt kommer via våra hamnar.

Snedvriden konkurrens för sjöfarten

Nästan dagligen har han kontakt med politiker eller myndigheter. Allra oftast med representanter för näringsutskottet, trafikutskottet eller Sjöfartsverket.

– Ofta är det viktigaste för att framgångsrikt påverka politiken att veta vem man ska ringa och när. Många ser det som status att lyckas boka upp en minister men det är oftast mer effektivt att tidigt i en process ha kontakt med de handläggare som arbetar för ministern.

Mikael Castanius anser att Sverige missgynnar den egna sjönäringen både gentemot konkurrens från utlandet och mot andra transportslag. Det han framför allt vänder sig mot är att vi har farledsavgifter som fartyg får betala för att använda sjövägen in till svenska hamnar.

– Vi är i princip det enda landet i EU som har farledsavgifter och det innebär en negativ snedvridning av konkurrensen för den svenska sjöfartsnäringen. Jag har kämpat hårt för att få svenska politiker att förstå detta. Vi har inte fått något beslut ännu men det känns åtminstone som att attityden har förändrats. Jag tror att allt fler inser att missgynnandet av sjöfarten bidrar till det enorma antalet lastbilar som just nu kör på våra vägar.

Sverige känt för sitt goda miljöarbete

En stor del av Mikael Castanius arbete handlar om den internationella sjöfarten. Han har för länge sedan tappat räkningen på hur många gånger han tagit det tidiga morgonplanet till Bryssel.

Väl där träffar han kollegor inom den europeiska branschorganisationen ESPO, European Sea Ports Organisation, och ibland även EU-parlamentariker. När han är inbjuden att prata i internationella sammanhang handlar det ofta om miljöfrågor.

– Sverige har ett oerhört gott rykte för sitt miljöarbete. Sen kan det finnas de som skrattar åt oss och tycker att vi går för långt. Men min bestämda uppfattning är att politikerna lyssnar på oss. Så har vi också under senare år fått flera stora förbättringar inom miljöområdet, till exempel skattesubventioner på el för landström och skärpt lagstiftning för bränsle i hela EU. Just bränsle är fortfarande den viktigaste miljöfrågan för sjöfarten, menar Mikael Castanius.

– I Östersjön och Nordsjön kör fartygen på bra bränsle, men på andra håll ser det värre ut. Sånt här är naturligtvis omöjligt för enskilda länder att komma åt. Här krävs mycket hårdare internationella riktlinjer.

Trots, eller kanske tack vare, de många tuffa utmaningarna ger han intryck av att vara mycket nöjd med sitt jobb.

– Jag trodde aldrig att jag skulle stanna i tio år på samma ställe. Men stämningen i branschen är så otroligt avspänd och trevlig. Även chefer från konkurrerande hamnar stöttar varandra. Jag uppskattar verkligen att få vara med sjöfolk!

Namn: Mikael Castanius
Ålder: 48
Uppväxt: Gånghester utanför Borås
Bor: Sollentuna
Familj: Sambo och två barn
Intressen: Ishockey, driver som tränare ett projekt för att introducera sporten i Stockholmsförorten Husby
Utbildning: Fil kand i statsvetenskap
Arbete: Branschchef Sveriges Hamnar

Fotnot: Mikael Castanius arbetar på Sveriges Hamnar fram till sommaren. Därefter blir han ny vd på organisationen El- och Belysningsbranscherna.

Fakta Sveriges Hamnar

Sveriges Hamnar är ett bransch- och arbetsgivarförbund som har cirka 60 anslutna företag med runt 3 800 anställda. Sveriges Hamnar träffar kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor och verkar som branschförbund med att ta tillvara på branschens intressen, till exempel som remissinstans och opinionsbildare.

Sveriges Hamnar ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av nio arbetsgivar- och/ eller branschförbund inom transportnäringen.