Snart kajpromenad i Södra Värtahamnen

Översiktsbild över bygget i Södra Värtan

Stockholms stad rustar nu upp södra kajen mellan Värtahamnen och Frihamnen. Arbetet är en del i utvecklingen av stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

Upprustningen och ombyggnaden av södra kajen löper från Frihamnspiren bort mot Värtahamnen. I en första etapp är det cirka 360 meter kaj som byggs om och förstärks. Hundraåriga pålar förstärks och avlastas med spont.

Stockholms stad ansvarar för projektet men Stockholms Hamnar finns med som samarbetspartner eftersom området även i framtiden ska användas som kaj. Här planeras bland annat för framtida linjetrafik med båt.

– Den nya kajen är konstruerad för att klara en helt annan belastning än den gamla. Planen är att det ska bli en stor och tillgänglig kajpromenad för boende och turister, men kajen är också tänkt att fungera som hållplats för mindre båtar i linjetrafik, till exempel för SL, säger Ulf Andersson, projektledare på Stockholms Hamnar.

För att anpassa till kommande båttrafik byggs den delen av kajen som ligger närmast vattnet lägre än den övriga kajpromenaden.

Den nya kajen vid Södra Värtan ska vara klar i augusti 2018.