Premiär för sista filmen om Kapellskärs utvecklingsprojekt

Peter Lundman och Christian Östman syns i en skärmdump från filmen

Åren 2013 till 2016 moderniserades Kapellskärs hamn. Nu kan du se den tredje och avslutande delen i trilogin om projektet.

Två lägesrapportfilmer har släppts under projektåren och nu är det premiär för den tredje och avslutande filmen om ett av Stockholms Hamnars största utvecklingsprojekt. Filmen sammanfattar arbetet och visar avgörande moment under projektets gång. Du får också höra inblandade berätta om behov och utmaningar.

Åren 2013 till 2016 moderniserades Kapellskärs hamn. Bland annat byggdes en helt ny pir på 245 meter och de två befintliga pirerna rustades upp. Hamnen gick från tre till fem moderna fartygslägen. Hamnytan nästan fördubblades och lösningar för logistik och säkerhet uppdaterades. Efter avslutat utvecklingsprojekt är nu hamnen rustad för att möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer samt fartygsstorlekar.

Kapellskärs hamn är Stockholms Hamnars nordligaste hamn och en av Sveriges viktigaste godshamnar. Varje år passerar cirka 2000 fartyg, en miljon passagerare och 2,5 miljoner ton gods.

Du kan även läsa eller ladda ner boken om Kapellskärs utvecklingsprojekt