Premiär för omlastning i Kapellskär

Spånskivor lastas om i Kapellskärs hamn

Härom dagen lastades spånskivor från mafivagn om i Kapellskärs hamn. Det var premiär i Kapellskär för denna typ av godshantering som är efterfrågad av rederikunder.

Vagnen hade lastats i Paldiski för vidare transport till mottagare i Sverige.

– Den här första lasten gick mycket bra, så nu hoppas vi på många fler tillfällen, säger stuverichef Christian Östman.