Överlevaren M/S Stockholm

M/S Stockholm med sargad för och Frihetsgudinnan i bakgrunden

Det är den 27 juli 1956 och Svenska Amerika Linjens atlantkryssningsfartyg M/S Stockholm passerar Frihetsgudinnan i New York. Drygt ett dygn tidigare har hon i tjock dimma kolliderat med det betydligt större italienska atlantfartyget Andrea Doria.

Fem personer på M/S Stockholm och 46 ombord på Andrea Doria omkommer. Andrea Doria får slagsida och sjunker till botten elva timmar efter kollisionen. Stockholms främre parti blir helt demolerat men fartyget är ändå i tillräckligt gott skick för att delta i räddningsarbetet.

När M/S Stockholm i sakta mak åker in i New Yorks hamn är fartyget överfullt. Förutom sina egna passagerare och besättningsmän finns över 500 personer från Andrea Doria ombord. En av dem är en 14-årig flicka som mirakulöst nog överlevt efter att ha kastats från sin hytt på Andrea Doria till Stockholms däck.

Snudd på lika otroligt är att M/S Stockholm i dag, över 60 år senare, fortfarande fungerar som kryssningsfartyg.

Efter omfattande reparationer i New York var hon tillbaka i linjetrafik över Atlanten fyra månader efter olyckan. 1959 såldes hon till Östtyskland där hon under namnet Völkerfreundschaft (Folkets vänskepp) under många år tjänade som rekreationsfartyg för fackföreningsmedlemmar.

Sedan 1980-talet har hon renoverats och bytt ägare ett flertal gånger. För närvarande korsar hon världshaven under namnet Astoria.

Läs och lyssna på fler berättelser på stockholmshamnar.se/historia

Foto: AP