Originalet Djurgården 7

Fartyget Djurgården 7 utanför Gröna lund

Färjan Djurgården 7 byggdes 1893 och var den första färjan av den typ och utseende som så småningom skulle betraktas som den klassiska Djurgårdsfärjan.

Året är 1966 och Djurgårdsfärjan är ett mycket väl etablerat men också något slitet färdmedel. Ännu är färjorna ångdrivna och ännu drivs trafiken av bolaget Stockholms ångslupsaktiebolag, SÅA, som 1863 startade färjetrafik mellan Räntmästartrappan vid Slussen och Allmänna gränd på Djurgården.

Men nu är det alltså 1960-tal och förändringens vindar blåser för stadens färjetrafik. 1967 tvingas Waxholms kommun att sälja Waxholmsbolaget till Kommunförbundet i Stockholms län och några år senare förvärvar det Stockholmsägda Waxholmsbolaget även SÅA och Djurgårdsfärjorna.

Färjorna är vid det här laget inte i bästa skick och Djurgården 7 motoriseras 1971. Under sina återstående dryga 30 år i reguljär trafik får hon vara med om nya terminaler, nybyggda färjor och en rejäl renässans för färjetrafiken.

Sedan 2004 ägs Djurgården 7 av Strömma och ses fortfarande stäva fram över fjärden i rollen som fest- och eventfärja. Övriga Djurgårdsfärjor lämnade Waxholmsbolaget 2014 då SL tog över driften.

Läs mer om äldre fartyg på stockholmshamnar.se/historia (extern länk)