Nytt bränsle minskar utsläpp

Containertruck i action i Frihamnen

Stockholms Hamnar byter nu bränsle i samtliga truckar i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Det nya bränslet leder till att bolagets fossila koldioxidutsläpp från drivmedelsanvändning minskar med minst en fjärdedel.

Det nya bränslet, Preem Evolution Diesel, har en högre andel förnybart innehåll jämfört med vanlig diesel då den blandas med HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) som tillverkas av rester från skogsindustrin. Bränslebytet kommer att minska Stockholms Hamnars fossila koldioxidutsläpp från drivmedelsanvändningen med minst en fjärdedel, cirka 150 ton per år.

Tidigare har Stockholms Hamnars truckar kört på bränslet Preem ACP diesel, som till 95 procent består av fossil diesel.

Läs mer om Stockholms Hamnars miljöarbete