Nya Värtaterminalen fick hedersomnämnande i Stålbyggnadspriset

Bild på prisutdelningen

Stockholms Hamnars nya Värtaterminal uppmärksammades när Stålbyggnadspriset 2017 delades ut på Stålbyggnadsdagen.

Torsdagen den 26 oktober delades Stålbyggnadspriset 2017 ut under en ceremoni på Stålbyggnadsdagen som hölls på Älvsjömässan. Stålbyggnadspriset 2017 tilldelades den flytt- och monteringsbara bastun Solar Egg. Hedersomnämnanden gick till Värtaterminalen och Malmö Saluhall.

– Det känns väldigt bra att vår fina Värtaterminal löpandes uppmärksammas för olika utnämningar. Stålbyggnadspriset är en särskilt intressant utmärkelse, säger Per Ling-Vannerus, infrastrukturchef Stockholms Hamnar.

Hedersomnämnandet löd:

Stål gav form och funktion. Lätthet och transparens. Precision och detaljering. Stålet är väl synligt. Interiört och exteriört. Stålet bär arkitekturen. Nya Värtaterminalen är en bärande länk mellan staden och hamnen. En länk mellan Sverige, Finland och Baltikum. Stål har möjliggjort en slående känsla av rymd, ljus och öppenhet för de miljontals människor som denna väg är på resande fot. Samtidigt som byggnaden bjuder in resande och Stockholmare att gåendes, helt avskilt från trafik, kunna uppleva hamnområdets liv och rörelse, känslan av vatten, sol och vind, på ett välkomnande publikt taklandskap. Stål i sig självt, men också stål i konstruktiv samverkan med betong har på ett nytt och innovativt sätt bidragit till att möjliggöra stora spännvidder, stora skyddande takutsprång, få pelare och ett minsta möjliga fotavtryck. Taklandskapets gröna ytor, solenergi, bergvärme/-kyla och inte minst en långt driven industriell byggprocess har bidragit till att Värtaterminalen miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Guld.

Stålbyggnadsinstitutet delar vartannat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Årets fem finalister visar stålkonstruktion i en fantastisk bredd representerad från Kiruna i norr till Lund i söder.