Ny prismodell för hamn- och skärgårdstrafiken

Folk- och båtliv i Nybroviken en solig sommardag

Prismodellen för hamn- och skärgårdstrafiken förändras från och med den 1 januari 2018.

Hamn- och skärgårdstrafiken ökar vid Stockholms Hamnars innerstadskajer och för att skapa tydliga, transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar för att driva hamn- och skärgårdstrafik i Stockholm har en ny prismodell utvecklats.

Intäkterna från hamnavgifterna går direkt tillbaka till verksamheten – utveckling av kajerna, underhåll och drift där bland annat mottagning av avloppsvatten, renhållning av vattenytan, utprickning av farleder i hamnområdet, underjordisk avfallshantering med mera ingår.

Förändringen av prismodellen i korthet

  • Hamnavgiften kommer att bestå av två delar – en kajavgift och en fartygsavgift.
  • Den rörliga passageraravgiften försvinner.

Förändringen genomförs först från och med 1 januari 2018 så att Stockholms Hamnars kunder ska ha tid på sig att planera efter de nya förutsättningarna.