Närings- och innovationsministern går på djupet i Stockholm Norvik Hamn

Mikael Damberg på plats på Norvikudden

Den 26 april 2016 fick Stockholms Hamnar grönt ljus att börja bygga Stockholm Norvik Hamn. Nästan på dagen ett år senare kom närings- och innovationsminister Mikael Damberg på besök till hamnen som öppnar 2020.

Den planerade godshamnen Stockholm Norvik Hamn, i utkanten av Nynäshamn, har stor betydelse för att skapa en effektiv och miljöanpassad varuförsörjning i Stockholmsregionen. Hamnen kommer att ha 16,5 meters djup och ligger nära de stora farlederna.

I Sverige kommer nio av tio varor sjövägen och en stor del av dessa varor ska till Stockholmsregionen. Genom Stockholm Norvik Hamn blir det möjligt att frakta gods så nära slutdestinationen som möjligt till sjöss. Det ger stora miljövinster samtidigt som det avlastar landets redan idag hårt belastade väg- och järnvägsnät.

– Den globala tillväxt som pågår leder till ökade godsvolymer och Stockholm är den mest expansiva huvudstadsregionen i Europa. Det ställer höga krav på effektiv och hållbar varuförsörjning. Genom att säkra möjligheten att ta emot de allt större fartygen får vi ekonomiskt och miljömässigt attraktiva transportmöjligheter till vår region. Här är Stockholm Norvik Hamn, med naturligt djup, kort insegling och närhet till marknaden en viktig pusselbit, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar

Byggtiden är drygt tre år från det att projektet påbörjades till dess att Stockholms Hamnar kan ta emot det första fartyget år 2020.

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn