Möjligheten till förenklat anlöp upphör

På grund av ett beslut taget av Transportstyrelsen kan Stockholms Hamnar inte längre tillämpa så kallat förenklat anlöp. Därför uppdateras prislistan från 18 september.

Då fartyg anlöper kaj som normalt är obevakad debiteras från den 18 september 2017 en kostnad för vakter.

För fullständig information och priser, se uppdaterad prislista