Kraftigt ökande godsmängder i Stockholms Hamnar

Lastbil som precis rullat av roro-fartyg i Kapellskärs hamn

Samtliga godssegment i Stockholms Hamnar ökade under årets tre första kvartal jämfört med samma period 2016. Allt mer gods transporteras sjövägen direkt till den växande Stockholmsregionen.

Under de första nio månaderna ökade godsvolymerna rejält i Stockholms Hamnar. Ökningen syns inom alla segment; färjegods, container och bulk.

– Godset ökar rejält i alla Stockholms Hamnars hamnar, trenden är tydlig, det är högkonjunktur och Stockholm växer, säger Johan Castwall vd Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar är Sveriges tredje största färjegodshamn och det var godset på färjorna som ökade allra mest i antal ton. Totalt transporterades drygt fem miljoner ton gods på färjorna under årets första nio månader.

Antal containrar, TEU, har ökat med dryga tolv procent jämfört med förra året. Totalt har mer än 48 000 TEU transporterats till och från containerterminalen i Frihamnen.

Bulkvolymerna steg med 19 procent jämfört med samma månader i fjol.

– Det är positivt att mer gods transporteras sjövägen direkt till den växande Stockholmsregionen. Det är bättre för miljön och avlastar även landets hårt belastade vägar och järnvägar. De ökande godsmängderna markerar behovet av den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn, som vi bygger strax norr om Nynäshamn, säger Stefan Hansson, styrelseordförande Stockholms Hamn.

Stockholm Norvik Hamn står klar att ta emot det första fartyget 2020 och öppnar för större volymer både för container och roro.

*1 TEU (Twenty foot equivalent unit) motsvarar en 20-fots container.

Pressbilder på Flickr

bit.ly/2ynQvnJ (extern länk)
bit.ly/2x2uTcE (extern länk)
bit.ly/2ggbqOK (extern länk)

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn