Kapellskärs hamn nyinvigd - fem moderna kajlägen och större ytor

Konfettiregn över fem personer som nyinviger Kapellskärs Hamn

Kapellskärs hamn är en av Sveriges viktigaste godshamnar och helt avgörande för handeln med Finland, Åland och Baltikum. Med en ny pir, större logistikytor och modernare hamnanläggningar är nu hamnen redo att ta emot framtidens fartyg.

Efter mer än 55 år som en av Sveriges mest betydande godshamnar behövde Kapellskärs hamn moderniseras och effektiviseras. Ett tre år långt om- och tillbyggnadsprojekt är nu avslutat i tid och inom budget. Kapellskärs hamn är redo att ta emot framtidens fartyg och större volymer.

– Kapellskärs hamn är oerhört viktig för handeln i öst-västlig riktning och för hållbara transporter i den starkt växande Stockholmsregionen. Genom hamnen fraktas drygt tre miljoner längdmeter gods varje år. Dessutom passerar närmare en miljon passagerare. Nu finns äntligen förutsättningar för trafiken att växa ytterligare, säger Stefan Hansson, styrelseordförande i Stockholms Hamn.

Den ombyggda hamnen omfattar 200 000 kvadratmeter logistikområde, en helt ny pir med två färjelägen, en nyrenoverad pir med två färjelägen och ett ombyggt färjeläge. Efter ombyggnad har Kapellskärs hamn fem moderna färjelägen. Söder om hamnen finns en ny lotshamn.

– Det här är efterlängtat. Både trafiken genom hamnen och fartygen har vuxit oerhört i Kapellskärs hamn och behovet av att utöka kapaciteten har varit stor. Nu har vi en modern anläggning som kan ta väl hand om fartyg, last och passagerare, säger Peter Lundman, driftchef Kapellskärs hamn.

– För Norrtälje kommuns utveckling är det av mycket stor betydelse att vi nu har en modern och kapacitetsstark hamn för 100 nya år. Hållbara transporter är oerhört viktiga för den växande Stockholmsregionen och där är sjöfarten är en viktig pusselbit, säger Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande, Norrtälje kommun.

Kapellskärs hamn har också moderniserats vad gäller faciliteter för el, vatten och källsortering av avfall. Det är viktigt att kunna erbjuda hållbara tjänster och ett steg i att nå Stockholms Hamnars hållbarhetsmål.

Kapellskärs hamn ingår i koncernen Stockholms Hamnar med hamnar i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär. Kapellskärs hamn ligger cirka nio mil norr om Stockholm, nära farleden i ytterskärgården.

Pressbilder

Till pressbilder på Flickr (extern länk)

Kortfakta om utbyggnaden av Kapellskärs hamn

  • Byggtid: Hösten 2013 till slutet av 2016
  • Utbyggt område: Cirka 80 000 kvm
  • Total hamnyta: 200 000 kvm
  • Den nya hamnen har fem färjelägen och en djupare hamnbassäng
  • Inseglingen till den nya hamnen är säkrare
  • Sjöfartsverket har fått en ny lotshamn
  • Kostnad: 800 miljoner kronor
  • Fartygstrafiken fungerade kontinuerligt under hela ombyggnationen

Läs mer om projektet