Kapellskärs hamn går från tre till fem fartygslägen

Flygbild över Kapellskärs hamn

En viktig milstolpe är nådd i Kapellskär nu när samtliga fem fartygslägen är i drift i den toppmoderna hamnen.

Kapellskärs hamn har byggts ut och har numera två pirer med totalt fem moderna fartygslägen. Den nya piren på 245 meter har varit i drift sedan i somras.  Den ursprungliga piren har fått ett ordentligt lyft och är nu redo för trafik.

– En viktig milstolpe är nådd när vi nu har samtliga fem moderna fartygslägen i drift säger Peter Lundman, driftchef Kapellskärs hamn. Muddringsarbete har gjorts, betong har reparerats och piren har fått nya erosionsskydd, fendrar, pollare, avkörningsskydd och ny belysning. Nya vatten- och avloppsanslutningar är på plats och det är förberett för möjligheten att el-ansluta fartyg.

Rederiet DFDS flyttar över all sin trafik till den renoverade piren den här veckan och första anlöpet sker lördagen den 28 januari. I och med flytten kommer DFDS att trafikera norra hamnplan och använda sig av sin nya speditionsbyggnad. Tallink Silja och Finnlines kommer fortsätta att trafikera den nya piren som stod klar i somras.

Viking Line angör som vanligt färjeläget i hamnens mellersta del. När fartyget Rosella är tillbaka den 3 februari, efter att ha legat på varv, kommer även Viking Lines nya incheckning att användas för första gången.

Efter tre års ombyggnad har Kapellskär blivit en toppmodern hamn där de allra största kombinerade gods- och passagerarfartygen kan gå in. Hamnplanen har nästan fördubblats och lösningar för logistik och säkerhet har uppdaterats kraftigt. Den officiella invigningen av nya Kapellskärs hamn kommer att ske på försommaren.

Länk till bild på Flickr (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om Kapellskärs förnyelse