Hamnplanen växer fram i Stockholm Norvik Hamn

Flygbild över byggarbetsplatsen på Norvikudden

Byggnationen av Stockholm Norvik Hamn i Nynäshamn går fort framåt. Vid årsskiftet 2017/2018 kommer arbetet över marknivå att ta fart och det blir möjligt att se hur hamnen växer fram.

För ett och ett halvt år sedan drog byggandet av den nya storhamnen Stockholm Norvik igång. Sedan starten har det mesta arbetet varit avverkning av skog, förstärkning av mark samt sprängning och schaktning. Nu pågår allt mer arbete över marknivå för att färdigställa hamnplanen.

Brobyggare är i färd med att bygga en bro på hamnplan som ska gå över järnvägen. Näst på tur är att bygga en tullvisitationsbyggnad. Under 2018 påbörjas markarbeten samt arbeten med järnvägen. Allt för att hamnen ska stå klar under 2020.

– Den största fördelen med Stockholm Norvik Hamn är att det blir möjligt att frakta gods direkt till den snabbt växande Stockholmsregionen sjövägen och därmed avlasta Sveriges hårt belastade vägar och järnvägar, säger Magnus Sjöberg, Stockholms Hamnars projektchef.

Vill du följa projektet närmare? Gilla Facebooksidan Stockholm Norvik Hamn eller prenumerera på projektets nyhetsbrev.

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn