Hamnkapten sedan barnsben

Anders Nordlund i hamnmiljö

”Pappa, kan vi inte gå ner till hamnen?” Anders Nordlund kände tidigt en dragningskraft till fartyg och kajer. Nu är han Stockholms Hamnars hamnkapten.

Hamnkapten är ett yrke med stolta anor och av tradition stannar man länge på posten. När Anders Nordlund tillträdde i januari 2016 blev han blott den femtonde som innehaft titeln sedan August Fries 1815 blev Stockholms förste.

Från början utsågs hamnkaptenen av överståthållarämbetet, Stockholms högsta civilrättsliga förvaltning som var direkt underställd kungen. Anders Nordlund är medveten om historian men har själv en jordnära ingång till yrket.

– Visst är jag stolt över att vara hamnkapten, men samtidigt så har varenda liten småbåtshamn också en hamnkapten. Och i grunden handlar jobbet om samma sak här som i småbåtshamnen: Att hålla ordning och reda, säger Anders Nordlund.

Redan som liten sökte han sig till hamnar, både i Stockholm där han växte upp, och på besök i sin pappas hemstad Luleå.

– Jag brukade tjata på pappa att ta mig till hamnen. Precis vad som lockade är svårt att förklara. Jag hade någon slags inre driv kraft att titta på de stora fartygen. Det var spännande helt enkelt.

Sommarjobbade i Hammarbyslussen

Efter gymnasiet fick han sin första kontakt med Stockholms Hamnar genom sommarjobb i Hammarbyslussen.

– Jag hade en mycket trevlig arbetskamrat i Mats Andersson som numera jobbar i Stockholms Hamnar med att förse fartyg med färskvatten och tömma avloppsvatten. Mycket bättre introduktion till en arbetsplats går nog inte att få.

Men det skulle dröja innan han kom tillbaka. De stora haven lockade och sjöbefälsskola och utbildning till sjökapten följdes av jobb på Helsingborgsrederiet Gorthon Line som fraktade papper mellan Finland och Nordamerika. Plötsligt levde han livet i skift. Sex veckor till sjöss. Sex veckor hemma.

– Det var häftigt att komma ut i världen. Men egentligen är det bara när man kommer till en hamn som det verkligen händer någonting. Efter några år började jag tycka att de långa perioderna ute på havet var ganska ostimulerande, säger Anders Nordlund.

Han bytte haven mot Östersjön och Tallink Silja. Bland annat arbetade han som linjelots och överstyrman med ansvar för lasthantering och säkerhet. Ibland hände det att han tillsammans med kollegor fick rycka ut och leta efter personer som ramlat överbord från något fartyg.

– När man sitter i en liten räddningsbåt och det är natt på Östersjön, då känner man sig ganska liten. Tyvärr tvingades jag också inse hur svårt det är att hitta någon under sådana förhållanden, säger Anders Nordlund.

Har ett brett ansvar

Efter tio år på Tallink Silja var han inte sen att nappa när Stockholms Hamnar erbjöd jobb på hamn- och trafikavdelningen.

– Det var en utmaning att få en mer övergripande roll och lösa frågeställningar som var större än på ett enskilt fartyg. Att byta fartyg mot arbete i land gav mig också chansen att plocka upp delar av livet, till exempel kontakten med gamla vänner, som blivit lidande när jag var borta i perioder.

Eftersom Anders Nordlund numera är både hamnkapten och hamn- och trafikchef vilar ett brett ansvar på hans axlar. Som hamnkapten är han ansvarig för en myndighet, Hamnmyndigheten, som bland annat ska se till att alla följer gällande regelverk i hamnen, svara på frågor och utfärda olika typer av tillstånd.

I sin andra roll som hamn- och trafikchef är han ansvarig för en stor del av Stockholms Hamnars kommersiella verksamhet, med tio enhetschefer och 85 anställda under sig.

– De senaste årens stora utvecklingsprojekt har skapat en stark framåtrörelse i bolaget. Det händer mycket hela tiden och chefer och medarbetare utvecklas tillsammans. För mig är det väldigt tillfredsställande att identifiera problem och behov och sedan arbeta med kunniga människor för att lösa dem.

Hamnbandets trummis

Återkomsten till Stockholms Hamnar blev också Anders Nordlunds chans att återknyta kontakten med sitt försummade trumset. Som medlem i Hamnbandet (en ”supergrupp” med folk från olika avdelningar på Stockholms Hamnar) förgyller han numera tillställningarna på personalpuben med taktfast trumspel.

– Hendrix, Kent, Veronica Maggio… Vi har en blandad repertoar för att tillfredsställa vår kräsna publik. Bandet och puben är guld värda för trivseln. Har man roligt tillsammans på kvällen blir det roligare att gå till jobbet på morgonen.

Namn: Anders Nordlund
Ålder: 50 år
Uppväxt: Kungsängen nordväst om Stockholm
Bor: Bagarmossen
Familj: Fru och två barn, 15 och 23 år
Utbildning: Sjökaptensexamen
Arbete: Hamnkapten och hamn- och trafikchef på Stockholms Hamnar