Fartygens avloppsvatten töms inte rakt ut i sjön

Kryssningsfartyg på väg in till Stockholms hamn

Stockholms hamn är en av få hamnar i världen som har möjlighet att ta emot fartygens toalettvatten samt dusch- och diskvatten. Vid alla kajer i Stockholm finns anläggningar för att ta emot avloppsvatten.

Nu börjar den riktiga högsäsongen i Stockholms Hamnar när både färje- och kryssningstrafiken är i full gång. Nära 12 miljoner passagerare reser via Stockholms Hamnar varje år. Den största delen, nära 11 miljoner passagerare, reser årligen med den linjebundna färjetrafiken och nästan en miljon passagerare reser med de internationella kryssningsfartygen.

Sedan 1980-talet har den linjebundna färjetrafikens lämnat sitt avloppsvatten. Idag lämnas 98 procent av dessa passagerares avloppsvatten i land.

Åtta av tio kryssningsfartyg lämnar avloppsvattnet i Stockholms hamn. Den servicen ingår i hamnavgiften. Kryssningsfartygen har ofta möjlighet att rena vattnet ombord. De kan också spara vattnet i sina tankar under längre perioder för att lämna i annan hamn. Att lämna sopor ingår också i hamnavgiften och de som lämnar sorterat avfall får rabatt på hamnavgiften.

 

Nytt regelverk från 2019

De internationella regelverken för utsläpp i Östersjön skärps från 2019 för nya fartyg och från 2021 för existerande fartyg. Skärpningen innebär att alla passagerarfartyg antingen ska lämna avloppsvatten i land eller vara utrustade med godkända reningsanläggningar där kraven på rening är högre än idag.

Arbetet för att minska sjöfartens miljöpåverkan är gränsöverskridande och för att åstadkomma förändring och utveckling krävs enhetliga regelverk, samarbete och erfarenhetsutbyte.
Läs mer om samarbeten och nätverk Stockholms Hamnar deltar i