4 av 5 stockholmare tycker att hamnen är viktig

Vy från Skeppsbron

En ny undersökning från Novus visar att fyra av fem stockholmare tycker att hamnen är viktig för näringsliv, turism och invånare. Lika många tycker att det är viktigt att Stockholm förknippas med sjöfart och vatten.

Företaget Novus har genomfört en undersökning där 1000 personer som bor i Stockholms län har svarat på frågor om hamnens betydelse för Stockholm och stockholmarna.

– Stockholmarna uppskattar och värnar om sin hamn mer och mer, det kan vi se när vi jämför med våra tidigare undersökningar. Det är intressant att följa utvecklingen eftersom hamnverksamheten blir mer och mer betydelsefull, säger Camilla Strümpel, kommunikationschef på Stockholms Hamnar.

Hela 83 procent anser att Stockholms hamn är viktig eller mycket viktig för Stockholmsregionens turism. Motsvarande siffror för betydelsen för regionens näringsliv är 79 procent och 76 procent svarar att hamnen är viktig eller mycket viktig för regionens invånare. 83 procent tycker dessutom att det är viktigt att Stockholm förknippas med sjöfart och vatten.

Hamnen har stor betydelse inom samtliga kategorier - näringsliv, turism och invånare. Nio av tio varor som konsumeras har kommit till Sverige sjövägen. De tolv miljoner passagerare som passerar Stockholms Hamnar varje år bidrar med fem miljarder i turistintäkter och fyller sju hotell varje dag året runt i Stockholm. Stockholms hamnar ger också upphov till 8 000 jobb i regionen.