2016 ett historiskt år i Stockholms Hamnar

Omslaget till års- och hållbarhetsredovisning 2016

Två hamnar i absolut toppskick stod klara och en ny hamn började byggas. Det här och mycket mer finns att läsa i års- och hållbarhetsredovisningen.

Stockholms Hamnars samtryckta års- och hållbarhetsredovisning för 2016 är granskad och godkänd av bolagets revisorer. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med ramverket GRI G4. De frågor som Stockholms Hamnar och bolagets intressenter tycker är de viktigaste, och som Stockholms Hamnar valt att rapportera, är långsiktig lönsamhet, effektiv och förnybar energianvändning samt fartygens utsläpp till luft.

År 2016 var på många sätt ett historiskt år i Stockholms Hamnar. Förutom att de stora utvecklingsprojekten Värtahamnen och Kapellskärs hamn blev klara började även den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn byggas.

2016 blev ännu ett år med stora godsvolymer inom roro och container. Under 2016 noterades ett all-time-high för container på nästan 54 000 TEU. Totalt transporterades nio miljoner ton gods via Stockholms Hamnar, vilket gör bolaget till den tredje största godshamnen i Sverige.

Stockholms Hamnar fortsätter vara Sveriges i särklass största passagerarhamn. De riktigt stora passagerarvolymerna, nästan elva miljoner, står färjetrafiken för. 

Ekonomiskt var 2016 ett av de starkaste åren någonsin, trots en hög upplåning för de långsiktiga investeringarna.