Viktig info till dig med passerkort

Skärmdump från webbutbildningen Säker i hamn

Har du ett passer- och behörighetskort med tillträde till hamnanläggning eller skyddsområde i Stockholms Hamnar som är giltigt längre än till 1 juni 2016? Då måste du genomföra webbutbildningen Säker i hamn senast 6 maj.

Om du inte genomför utbildningen senast 6 maj 2016 kl.18.00 spärras kortet automatiskt. Vet du att du berörs av detta men saknar inloggningsuppgifter, mejla till tilltrade@stockholmshamnar.se.

Den 9 mars skickades mejl och login till de som ännu inte genomfört utbildningen. Om du nyligen ansökt om kort berörs du inte av detta. Det berör heller inte Stockholms Hamnars hyresgäster eller de som endast har tillträde till fastigheter.

Läs mer om utbildningen Säker i hamn