Stockholms Hamnar visar rejält stigande godsvolymer

Kapellskärs Hamn 2016

De första sju månaderna under 2016 visar stigande volymer dels för containergodset i Frihamnen men även roro-godset både i Nynäshamns hamn och i Kapellskärs hamn.

Jämfört med 2015 års siffror, januari till juli, har godsvolymerna ökat rejält i Stockholms Hamnar.

- Det är en glädjande trend med fortsatt ökande godsvolymer i våra hamnar. Vår strategi är att öka godsvolymerna genom våra ytterhamnar och utvecklingen hittills i år visar att vi är på rätt väg, säger Henrik Widerståhl, vice vd och marknadschef på Stockholms Hamnar.

Allra mest ökade roro-godset i Nynäshamns hamn där hela 20 procents ökning noterades. 860 000 ton gods hanterades i hamnen under januari-juli.

Under samma period ökade roro-godset i Kapellskärs hamn med sex procent till
1 159 000 ton gods.

Under perioden har antalet containers (TEU:s) i Frihamnen ökat med tio procent. Totalt hanterades närmare 32 000 containers i Containerterminal Frihamnen.

Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn och bygger nu Stockholm Norvik, en ny container- och roro-hamn utanför Nynäshamn.

*1 TEU (Twenty foot equivalent unit) motsvarar en 20-fots container.
Roro = roll-on/roll-off.