Stockholms Hamnar får miljöpris för energieffektivisering

William Olofsson med Pingvinpriset i sin hand

Måndag 13 juni tog energitekniker William Olofsson som en av flera pristagare emot Pingvinpriset ur miljöborgarråd Katarina Luhrs hand.

Priset delades ut till de bolag och förvaltningar som har uppnått Stockholms stads miljömål för perioden 2012-2015, som gäller energieffektivisering om minst tio procent.

William Olofsson tog emot priset för energieffektiviseringar i Stockholms Hamnars byggnader. På fastighetsavdelningen har energi blivit en viktig del i vardagen och genomsyrar arbetet inom alla områden.

Bland annat har befintliga värme-, el- och ventilationsanläggningar driftsoptimerats och tak har tilläggsisolerats. Vidareutbildningar har också genomförts inom energi, optimeringar och besparingar.

Läs mer om Stockholms stads minskade energianvändning (extern länk)

Om Pingvinpriset

Varje månad utses ett klimatsmart exempel för ett aktivt arbete för att minska Stockholms stads energianvändning och klimatpåverkan. Ansvarig person får, förutom äran och ett diplom, även besök av en kejsarpingvin i form av en unik skulptur under en månad.